Stichting Antenna is een van de oudste internetproviders in Europa en ondersteunt vele maatschappelijke organisaties wereldwijd met internetdiensten sinds 1986. Antenna beschikt over eigen servercapaciteit in Nederland, Duitsland en BelgiŽ en werkt nauw samen met haar zusterorganisaties in Geneve, Parijs en Madurai (India). tezamen vormen zij Antenna Technologies.
Hieronder een aantal links waaronder campagnes van onze leden en projecten uitgevoerd door Antenna. Informatie over storingen en werkzaamheden vindt u hier
 

Nieuws en Campagnes

In the FaceBook Aquarium

3 augustus 2015
In 2009 vertaalde Patrice Riemens het boek van Carlo Milani van het Ippolita Collectief in Milaan
"The Dark Face of Google". Nu heeft hij van dezelfde auteur te vertaald: "In the FaceBook Aquarium". Antenna sponsorde mede dit vertaalproject om wat kritische analyses over Sociale Media te presenteren. Je druk maken over de NSA is een ding, maar sociale media bedrijven kunnen er ook wat van.... Lees PDF. Het is te bestellen bij Ippolita in Milaan.

Bangladesh Water PaCT: Partnerschap voor Schonere Textiel

1 februari 2014
Voor het IFC Partnership for Cleaner Textile (PACT) in Bangladesh zijn met Nederlandse ondersteuning bedrijven, overheden, kennisinstituten en NGOs bij elkaar gebracht. Met 200 bedrijven zijn afspraken gemaakt om watergebruik en watervervuiling te verminderen. Internationale bedrijven die de textiel afnemen financieren hier aan mee. Het programma staat in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zal leiden tot een beter leefmilieu. In opdracht van de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank en Solidaridad werd Antenna gevraagd de internationale campagne website te bouwen met Wordpress (Responsive) voor PaCT. Lees meer

Drupal site voor Ministerie van Buitenlandse Zaken

31 januari 2014
Sinds 2001 dient al het overheidsbeleid regelmatig en onafhankelijk geevalueerd te worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken streeft een aantal verschillende doelen na die te maken hebben met de verhouding tussen Nederland en het buitenland. Maar worden die doelen ook bereikt? En hoe weten we dat? Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatieprogrammering opgesteld voor alle beleidsterreinen. Antenna was gevraagd deze site te bouwen voor de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie. De vormgeving is uiteraard de Nederlandse Rijks Huisstijl en als CMS is Drupal gebruikt. Lees meer

Campagne: Geen Kind In de Cel!!

28 januari 2014
Vreemdelingenkinderen horen niet thuis in een gevangenis. Toch worden in Nederland kinderen steeds vaker en langer samen met hun ouders of alleen vastgezet in vreemdelingendetentie. Op dit moment alleen al zitten tientallen vreemdelingenkinderen opgesloten! Amnesty International, Defence for Children International Nederland, Stichting INLIA, Kerkinactie, Stichting Allleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas (SAMAH), Raad van Kerken, Unicef Nederland en VluchtelingenWerk Nederland vinden deze gang van zaken onaanvaardbaar en voeren daarom actie. Deze organisaties hebben daarbij uw hulp nodig! Lees meer

Domein voor een van de allereerste webshops 'Pizza.nl' verkocht na 17 jaar!

3 December 2013
Begin 1996 registreerden wij voor een van onze partners het domein pizza.nl waarmee door de partner met onze hulp een portalsite voor bestaande pizzeria's werd gebouwd. Lang voordat e-commerce gangbaar werd lanceerden wij een werkend bestelsite met automatische fax naar de pizzeria's, want die konden niet voortdurend inbellen op Internet, hun telefoon moest rinkelen!

Ook al werkte de site begin 1996 met een aantal test pizzeria's is om diverse redenen is pizza.nl nooit echt van start gegaan en werd het domein geparkeerd om later ooit nog eens verkocht te gaan worden. Dat moment is nu gekomen pizza.nl is verkocht! Wat niemand wist - wij waren het ook vergeten - is dat de site al die jaren gewoon toegankelijk was via www.antenna.nl/pizza in de originele vormgeving (640 bij 480 pixels) met speciaal voor pizza.nl gemaakte afbeeldingen door Floris Drupsteen.

De zeer riante opbrengst voor de verkoop wordt verdeeld tussen de oorspronkelijke bedenker van pizza.nl en Antenna. Zo hebben we dat in 1996 afgesproken en conform ons eigen plan destijds stoppen wij ons deel van de opbrengst in een project voor het bestrijden van ondervoeding via onze Antenna zusterorganisaties in Geneve, Parijs en India.

 

Antenna Nieuws

Campagne Suikerriet ontvangt 3 milioen

5 februari 2014
Solidaridad ontvangt bijna 3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om een einde te maken aan chronisch nierfalen bij suikerrietkappers in Centraal Amerika. Dit maakte de Postcode Loterij bekend tijdens het Goed Geld Gala in Amsterdam. Solidaridad en haar partners gaan werken aan het verbeteren van werkomstandigheden van suikerrietkappers om deze ziekte te voorkomen. Daarnaast wordt het geld ook gebruikt om de zorg voor mensen die de ziekte al hebben te verbeteren. Antenna mocht de Campagne Site voor Solidaridad bouwen met Drupal naar een ontwerp van Fabrique. Lees meer

Volksuniversiteiten starten inschrijving

20 december 2013
Volksuniversiteit Utrecht heeft Antenna een nieuwe site laten bouwen met iDEAL (volgens SEPA normen) naar een nieuw ontwerp. Antenna host vele sites van de Nederlandse Volksuniversiteiten en heeft voor velen ook de sites gebouwd. Behalve een website met automatische koppeling met diverse off-line en on-line administratiesystemen worden ook de inschrijvingen en voor deel ook de betalingen geregeld. Lees meer
 

Antenna Projecten en Diensten

Antenna GenŤve

Onze Zwitserse zusterorganisatie Antenna is actief op andere terreinen van technologie nl. voeding, drinkwater, traditionele medicijnen en energie. Waar Antenna Nederland blijvend gekozen heeft voor het recht op informatie en communicatie en het ondersteunen van emancipatie en educatie projecten, heeft de zwitserse vestiging haar bakens verlegd richting het recht op voeding, drinkwater en gezondheid. Ook deze Antenna probeert te pionieren met het ondersteunen en stimuleren van deze grondrechten en biedt en gebruikt daarvoor technologische oplossingen. Lees meer

Betalen en doneren

Antenna bouwt al jaren webapplicaties waarbij men kan betalen met Visa, Mastercard en nu ook met iDEAL (SEPA) en Paypal. Deze twee laatste worden steeds populairder vooral voor Webshops en verenigingen die hun contributies of inschrijvingen graag meteen ontvangen op hun rekening. Maar ook eenmalige incassomachtigingen (SEPA) en doorlopende machtigingen kunnen via Antenna worden geregeld. Diverse verenigingen maken daarvan reeds gebruik. Veel Antenna gebruikers betalen hun rekeningen ook on-line of machtigen ons.

Wordpress sites bij Antenna

Naast Moodle, Joomla, CMSimple, Cobra en Drupal host Antenna ook sites die gebouwd zijn met Wordpress. Speciaal bij Antenna is dat de sites die met Wordpress, Cobra of Drupal door Antenna zijn gebouwd ook door Antenna onderhouden worden. Dat wil zeggen dat telkens de meest recente en veiligste versie van de Open Source is geplaatst. Dit voorkomt grotendeels dat een van deze sites overgenomen of misbruikt kan worden. Inrichten van een compleet eigen Wordpress CMS onder eigen domeinnaam en e-mail, met eigen logo en keuze uit honderden bestaande opmaken kan al vanaf € 500 incl. BTW. De hostingkosten per jaar inclusief alle updates zijn € 60 incl. BTW.

Responsive Design

In het voorbeeld hiernaast wordt links een weergave getoond zoals de site met Smartphones kan worden bekeken, hierboven de normale PC weergave. Het aantal kolommen, de banner, het menu, alles past zich aan voor PC, Tablet of Smartphone. Lees meer.
Phishing: mailtjes vragen om uw wachtwoord en andere gegevens
Regelmatig worden e-mails gestuurd met een valse antenna.nl afzender, met als doel om uw gebruikersnaam en wachtwoord te ontvangen. Ga hier niet op in! Stichting Antenna zal niet uw wachtwoord per e-mail opvragen. Let bij dergelijke e-mails altijd op het Reply-To adres, klik ook niet op eventuele links. De afzenders maken deel uit van criminele bendes die misbruik willen maken van bestaande mail-accounts. Ook andere gebruikers van andere providers en b.v. banken hebben hier last van.

Antenna India

Antenna Trust in Madurai India heeft een site waar de kernactiviteiten van Antenna in India worden toegelicht. Centraal staan de strijd tegen ondervoeding met de productie en distributie van spirulina en het bieden van microcredieten aan zelfhulpgroepen van vrouwen. Antenna Trust werkt net als Stichting Antenna op basis van zelfvoorziening. Met de inkomsten uit de productie van medicinale planten, tropische potplanten, spirulina en andere producten worden vele kinderen in Madurai die leiden aan ondervoeding dagelijks geholpen. Op dit moment is er een project gestart om de zelfvoorzienende formule in 80 locaties overal in India op te starten. Een vergelijkbaar project in Oost-Congo in Afrika is ook al opgestart, daarover binnenkort meer. Antenna verkoopt een klein deel van de spirulina ook in Europa voor Antenna India als Fair Trade product geproduceerd door vrouwen. Met de opbrengsten worden de op vrouwen en kinderen gerichte projecten in India verder ondersteund.

Educatieve software LINE nu ook voor VMBO en MBO onderwijs

LINE staat voor Learning In Networked Environments. Vanaf begin 2001 ontwikkelde Antenna software voor zelfsturend individueel en competentiegericht onderwijs onder de naam LINE voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Met twee deels door het Ministerie van OCenW gefinancierde ICT-ontwikkelprojecten van het Montessori College en de Rosa Scholen te Nijmegen, is de LINE-software verder aangepast in nauwe samenwerking met de ontwikkelteams van beide onderwijsinstellingen.
In een project met 7 grote Agrarische Onderwijs Centra en gefinancierd door het Ministerie van LNV wordt LINE ingezet in nauwe samenwerking met het ITS, APS, KPC en CPS. Behalve een site over LINE is er ook een Scholen.Net Portaal.
 

Archief

foto van Michael Polman door Bert Hendrix

Interview met Antenna in Albertinum Nijmegen

18 februari 2014
De wijkkrant voor Nijmegen Oost kwam langs op het kantoor van Antenna in het Albertinum voor een interview. Karin Veldkamp beschrijft daarin in een korte historische schets ons werk en ons beleid: "Iedereen gelijke kansen bieden om zich te informeren, met iedereen kunnen communiceren en zich mondiger op kunnen stellen, blijft de drijfveer voor Antenna om door te gaan op hun eigenwijze kleinschalige manier." Lees meer

Gebruik van satellieten voor een vrij Internet?

15 februari 2014
In 1985 was Antenna betrokken bij een communicatieproject in Senegal waar door Alternet vrije communicatie getoond werd tussen een dorpje in de Sahel en een ontwikkelingsorganisatie in Canada. Daarbij werd gebruik gemaakt van het Packet Radio Protocol (KA9Q) waarmee stukjes informatie snel getransporteerd kon worden via oude weersatellieten met een eenvoudig 27Mhz-"bakkie".

De PTT's verboden dit soort experimenten dat burgers zelf wereldwijd konden communiceren zonder enige vorm van onderschepping door de overheden. Ook al werd dit project in de kiem gesmoord het Internet kwam er ondanks dit soort overheidsbeperkingen. Tot ver in de 90-er jaren waren in veel Europese landen modems - de kastjes tussen je PC en het Internet - nog verboden. Nu probeert een nieuw consortium met een netwerk van kleine (polaire) satellieten vrije toegang vanuit elk land mogelijk te maken: Unrestricted, globally accessible, broadcast data. Quality content from all over the Internet. Available to all of humanity. For free. Lees meer

Een vrij Internet in Europa al 25 jaar

11 februari 2014
In 1989 werd in Nederland in Paradiso de Galactic Hackers Party (ICATA89) gehouden. Antenna was mede-organisator net als Hacktic (later voortgetzet als XS4ALL) e.v.a. Wereldwijde datacommunicatie werd getoond omwille van open debat, kennisuitwisseling en samenwerking. Ook in 1989 organiseerde Antenna voor Interdoc een technisch seminar in Epe waar de techneuten van een groot aantal internationale mailbox netwerken bijeen kwamen om technische afspraken te maken over vrije uitwisseling tussen al deze netwerken. Lees meer

Op weg naar goed goud

Stichting Solidaridad, bekend van o.a. de Max Havelaar-producten, is onder de naam "Op weg naar goed goud" een campagne gestart om het winnen van goud op een veiliger, schone en eerlijke manier te laten verlopen. Niet alles is zo eerlijk als goud. Zeker goud zelf niet. Goudwinning brengt helaas grote schade toe aan mens en milieu en mijnwerkers zien maar weinig terug van de waarde van hun goud. Daarom zet Solidaridad zich in voor eerlijke, veilige en minder milieubelastende goudwinning. Read more.

NGO Database met uitgaven Internationale Samenwerking in 2013

De NGO Database is vernieuwd met de gegevens van Nederlandse NGO's over 2013 (totaal meer dan 1 Miljard Euro!). Men kan nu ook trends bekijken als ook de uitgaven per capita inzien. De vernieuwde NGO database site biedt ook direct inzicht in de VN indicatoren per land of groepen van landen. Voor het CIDIN van de Radboud Universiteit is in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken door Antenna een NGO database gebouwd waar bezoekers per land kunnen zien welke gelden door nederlandse NGO's worden ingezet en in welke sectoren. Deze website geeft inzicht in de uitgaven van Nederlandse organisaties werkzaam op Internationale Samenwerking in ontwikkelingslanden sinds 2008. Lees meer

Illustratie van Sebe Emmelot

Indiase jeans en vrijheid op web: CASE CLOSED!

Smaadzaak tegen Antenna vanuit India is gestopt! De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep hebben eind januari 2008 met FFI/JKPL een mooie oplossing bereikt voor hun geschil van mening over de arbeidsvoorwaarden in de Indiase kledingfabrieken van FFI/JKPL. In overleg met de lokale organisaties en vakbonden in Bangalore is een Mediator in Bangalore aangezocht om als Ombudspersoon te functioneren met betrekking tot de arbeidsomstandigheden bij FFI/JKPL. Wanneer werknemers, lokale organisaties of SKK/LIW klachten over de arbeidssituatie hebben, kunnen zij deze aan de Ombudspersoon voorleggen, die ze zal trachten op te lossen. De werknemers zijn vrij zich daarnaast te organiseren in een vakbond van hun keus. Het Indiase bedrijf trekt alle juridische procedures in (o.m. tegen Antenna) en SKK en LIW beŽindigen daarom hun campagnes tegen FFI/JKPL en tegen het Nederlandse jeansmerk G-Star. Zie ook deze berichten in de media:

Antenna gebruikt Natuurstroom sinds 1997

Sinds 1997 reeds koopt Antenna voor haar kantoor en servers Natuurstroom in. 100% C02 vrij omdat de energie uitsluitend gewonnen is uit zonne-, wind- en waterkracht. Energie uit biomassa was voor ons niet groen genoeg. Nu wij steeds meer ook elders servercapaciteit beheren en wij nog niet zo veel vertrouwen hebben in al die compensatieprogramma's zijn we extra blij met de nieuwe samenwerking met onze duitse hostingparner die haar energie ook voor 100% emissievrij en stralingsvrij inkoopt via Naturenergie.

naar boven

N.B. Deze website wordt in HTML 1.0 opgemaakt sinds 1992. Meer dan 500 eerdere versies sinds 1996 kunnen nog via Archive.org ingezien worden. Een nieuwe website is al ontworpen door Montse Hernandez i Sala en wordt nu in Drupal 7 opgemaakt.