Cobra informatie

Op deze pagina's wordt een korte schets gegeven van de mogelijkheden van Cobra webapplicaties aan de hand van enkele voorbeelden uit webprojecten. Cobra webapplicaties zijn zelfstandige Content Management Systemen (CMS) voor het onderhouden van Websites, Homepages, maar ook adressen, weblinks, literatuur, bronnen, vacatures, nieuwsberichten, bijeenkomsten, notulen, webdiscussies, extranet- en intranet omgevingen etc. etc.

Antenna | Onderhoud | Functionaliteiten | Screens | Wat is een CMS? | Webproject | Forum

Achtergrond en specificaties (engels): Cobra info | Forum info | Open Source?


Een Webproject met Antenna

Wat heeft Antenna te bieden?

Plan van aanpak

De ontwerpfase

Aan de hand van een gesprek en al dan niet reeds geformuleerde wensen en eisen worden die functionaliteiten en specificaties in kaart gebracht om een eerste kostenindicatie te geven. Deze eerste stap is kosteloos.

Aan de hand van de indicatie kan men de keuzes bepalen welke applicaties, welke ondersteuning bij instructie en conversie e.d., welke vormgevingstaken e.d. door Antenna moeten worden uitgevoerd.

De volgende stap is te komen tot een functioneel ontwerp waarin alle functies en specificaties staan per onderdeel van de website en de onderliggende applicaties. Welke formulieren met welke onderdelen zijn nodig, welke categorieŽn worden daarvoor gebruikt, welke details van overzicht- en zoekmogelijkheden zijn vereist en welke onderdelen zijn voor wie via welke procedures toegankelijk (webredactie, intranet ed.)

Als de gebruiker over eigen webredacteur of ICT mensen beschikt is het wenselijk dat zij het functionele ontwerp opstellen. Als Antenna dit moet doen zijn er kosten voor te verwachten van minimaal 4 uur plus eventueel extra werkbijeenkomsten.

Wat er minimaal nodig is om aan de bouwfase te beginnen zijn:

De specificaties vooraf zijn echt nodig, want per applicatie zijn normaal 4 uur begroot om deze op maat in te richten. Als de specificaties niet voorhanden zijn moeten we toch keuzes maken bij de inrichting. Als achteraf allerlei herinrichtingen nodig zijn komen deze vaak boven de 4 uur uit. Deze meerkosten kunnen vaak bespaard worden.

De bouwfase

In de bouwfase wordt de vormgeving gebouwd en gekoppeld aan het CMS zodat de website het gewenste uiterlijk en de juiste navigatie krijgt. Daarvoor worden menu's gebouwd al dan niet later zelf te onderhouden. Worden pagina's met inhoud en andere applicaties optioneel gevuld met bestaande gegevens of bestaande website.

Behalve de uren voor het inpassen van de gekozen vormgeving in de webapplicaties worden ook maximaal 4 uur besteed per applicatie in het op maat inrichten en configureren: welke velden, labels, overzichten,

Het stijlboek wat nodig is bij een goede vormgeving wordt omgezet in een electronisch stylesheet wat later door de gebruiker is te wijzigen. Daarin worden lettertypes en grootte, kleurgebruik per veld en label vastgesteld.

De eerste oplevering

Training en instructie van de webredactie en andere gebruikers is mogelijk. Vaak is een dagdeel voldoende, maar soms wordt er ook voor een intensievere begeleiding gekozen. Maar meer dan twee dagen training is nog niet voorgekomen.

Training kan op de eigen werkplek, bij Antenna of in een instructielokaal als gelijkertijd meerdere gebruikers moeten worden opgeleid. Deze instructielokalen zijn te huur in de meeste steden in Nederland. Elke gebruiker heeft dan een PC.

Tussen de eerste oplevering en eindoplevering worden de applicaties en eventuele conversies bijgesteld om optimale resultaat te verkrijgen. Als er aanpassingen of taken nodig zijn die niet eerder waren kenbaar gemaakt en dus niet begroot wordt gezamelijk gekeken welke deel van de reservering daarvoor in te zetten is. De meeste extra taken en aanpassingen vallen binnen de 10% reservering die wij altijd voorstellen.

De eindoplevering

De eindoplevering vindt vaak plaats na een evaluatiegesprek waarin de laatste wijzigingen, afspraken over de toekomst, mogelijke vaste onderhoudsafspraken, en de voortgang van het project worden besproken. Hierna wordt de laatste 20% van de ontwikkelsom gefactureerd plus overeengekomen meerwerk, training e.d.