Cobra informatie

Op deze pagina's wordt een korte schets gegeven van de mogelijkheden van Cobra webapplicaties aan de hand van enkele voorbeelden uit webprojecten. Cobra webapplicaties zijn zelfstandige Content Management Systemen (CMS) voor het onderhouden van Websites, Homepages, maar ook adressen, weblinks, literatuur, bronnen, vacatures, nieuwsberichten, bijeenkomsten, notulen, webdiscussies, extranet- en intranet omgevingen etc. etc.

Antenna | Onderhoud | Functionaliteiten | Screens | Wat is een CMS? | Webproject | Forum

Achtergrond en specificaties (engels): Cobra info | Forum info | Open Source?


Wat is een website eigenlijk?

Website (document met pagina's)

Een website is een verzameling van HTML-pagina's die tot op heden meestal opgemaakt werden met een HTML-editor. Een soort tekstverwerker waarmee net als onder Word teksten, tabellen, foto's tot een geheel worden samengesteld. In een tekstverwerker wordt er meestal met pagina's gewerkt als onderdeel van een document. (4)

Een document is eigenlijk vergelijkbaar met een website. Een website bevat ook een reeks pagina's; alleen de volgorde ligt niet vast. In een webdocument kan men springen tussen paragrafen in dezelfde tekst of naar documenten elders. Dit worden hyperlinks genoemd.

Navigatie menu (de inhoudsopgave)

De index of inhoudsopgave van een document is in de website meestal uitgewerkt in een menu. Men klikt op een menu item en de juiste pagina wordt getoond. Een menu kan men eigenlijk vergelijken met een hoofdstuk indeling met daarbinnen weer een onderverdeling in paragrafen.

Formulier (stramien voor onderhoud)

Als een pagina aangepast moet worden kan men een document openen de tekst wijzigen en weer opslaan. Als men dit altijd wil doen in een vaste vormgeving kan men een template of macro (laten) bouwen waarmee altijd op eenzelfde wijze informatie wordt opgeslagen en getoond.

Bijvoorbeeld bibliografiŽn, adressen, publicaties e.d. worden vaak in een bepaalde opmaak en vanuit een vast stramien getoond. Bij het opnemen van zo'n item moet men altijd zorgen dat alle onderdelen van dat stramien ingevuld zijn om te zorgen voor een eenduidige weergave. Zo'n stramien of template is in de website een formulier.

Database (decentraal werken aan centraal bestand)

Om een website te vullen kan men zelf HTML-pagina's aanmaken of deze exporteren uit Word of gebruik maken van een HTML-editor. Het nadeel is dat men niet met meerdere mensen aan een website kan werken en dat alles altijd eerst gekopieerd moet worden naar de Server die op het Internet is aangesloten. Dat kopieren noemt men FTP-en (File Transfer Protocol).

Als men met meerdere mensen dit wil doen kan men natuurlijk een document rondsturen en iedereen eraan laten werken. Makkelijker is het als iedereen zelf de eigen onderdelen kan invoeren of onderhouden op een moment dat men zelf wil en dat de diverse onderdelen centraal weer bijgehouden en toonbaar gemaakt worden.

Dat proces kan goed gerealiseerd worden met een database. Men kan via vaste templates items van verschillende soorten onderhouden: weblinks, publicaties, adressen, evenementen, projecten, diensten, nieuwsberichten etc. In een database noemt men deze categorieŽn tabellen. Elke tabel kan middels een apart template of formulier worden onderhouden.

Lijst (overzicht beschikbare items)

Vanuit elke tabel kan men overzichten genereren die laten zien welke items er zijn. Daarbij wordt slechts een klein aantal elementen of velden getoond bv. naam en woonplaats bij een adressenoverzicht. Meestal worden overzichten getoond als een lijst al dan niet met vaste kolommen, maar men kan ook kiezen voor een vrije weergave zoals een bibliografie.

Content Management Systeem (database van HTML pagina's)

Met een database wordt het begip HTML-pagina erg flexibel en dus veelzijdig: een pagina in een website kan dus een formulier zijn voor het invoeren of onderhouden van gegevens.

Maar het kan ook een lijst zijn met beschikbare items die elk verwijzen naar een losse pagina waarin een adres, een publicatie of een bijeenkomst met alle details getoond wordt.

Daarnaast kan een HTML-pagina ook nog eens een gewone pagina zijn zoals uit de krant of een rapport met kolommen, foto's e.d. of zelf een combinatie van een selectie van nieuwsberichten, bijeenkomsten, begeleidende of algemene teksten en foto's.

Het geheel wordt meestal ook nog eens voorzien van een navigatie-structuur bestaande uit een of meer menu's die als inhoudsopgave fungeren en diverse zoek- en communicatie- mogelijkheden.

Webapplicaties (diverse categorieŽn van pagina's of items)

Met een Content Management Systeem (CMS) kan men dus decentraal samenwerken aan een centrale weergave van allerlei soorten informatie. Men hoeft er geen HTML voor te leren en ook niet met een tekstverwerker eerst allerlei pagina's op te maken. Een vast stramien in een vaste vormgeving zorgt voor eenduidig opgemaakte pagina's.

Losse pagina's met foto's, teksten en verwijzingen naar andere documenten of weblinks worden met een aparte webapplicatie onderhouden. Men kan de pagina's heel erg vrij opmaken door het vrijplaatsen van tekst, beeld en ander materiaal.

Een pagina kan echter ook uit adressen bestaan met een vast stramien voor onderhoud en een vaste opmaak voor de overzichten en detailpagina's. Als daarvan

Zoeken (raadplegen van de database)

Zoeken in een searchengine is net als e-mail een kern applicatie van het Internet geworden. Het vervangt de encyclopedie, de reisplanner, de stratengids, de bioscoopagenda en de literatuurlijst. Met een zoeksysteem kan men met vrije trefwoorden zoeken binnen de gehele database of dat nu gewone webpagina's zijn of adressen, weblinks, projecten etc.

Standaard kan men zoeken met een of meer trefwoorden of in combinatie met criteria zoals: zoek alleen binnen adressen, binnen Nederland, met dit onderwerp etc. Die selectiecriteria werken als filters en beperken het aantal gevonden items tot zinvollere proporties. Men kan die criteria simpel aanklikken en hoeft dus ook geen speciale zoekopdrachten te geven.

Als resultaat ontvangt men een lijst van beschikbare items gerangschikt per applicatie: Zoveel adressen, zoveel pagina's, zoveel bijeenkomsten bevatten de zoekterm en beantwoorden aan de selectiecriteria. Men kiest vervolgens de categorie en krijgt dan een overzicht van gevonden adressen die beantwoorden aan het zoekprofiel.

Bezoekers (maatwerk informatie)

Elke bezoeker van een website ziet met een CMS niet alleen de pagina's die men oorspronkelijk gepland had, feitelijk worden er pagina's getoond die altijd op maat zijn: namelijk rekening houdend met de selectiecriteria van de bezoeker. Bij veel documenten toont men achterin een adressenlijst of een lijst met relevante publicaties of bronnen. Met een CMS worden alleen die adressen getoond waar de bezoeker om vraagt: adressen in een bepaalde stad of provincie, bronnen over een bepaald onderwerp of van een bepaalde auteur of uitgever. Dit is in een gewoon document niet mogelijk, in een website op basis van een CMS wel. Elke bezoeker krijgt maatwerkpagina's en op die manier wordt de bezoeker efficiŽnt en optimaal geÔnformeerd.

Hosting (bereikbaarheid en betrouwbaarheid)

Het hosten van webapplicaties kan op verschillende wijzes gebeuren: men kan tegenwoordig webapplicaties hosten via de eigen kabel- of ADSL-aansluiting. Er zijn diverse gebruikers die dat doen. Er zijn ook gebruikers die een applicatie elders hosten of het alleen lokaal draaien op het eigen netwerk. (5)

Antenna heeft krachtige servers op locaties in Nijmegen en Kopenhagen, beide verbonden aan minimaal twee Internet backbones. We hosten zowel Windows als Linux servers. Gegevens worden dagelijks gekopieerd en fall back hosting of load balancing via meerdere servers is mogelijk.(6)

Noten:

  1. Sharing aspecten van de licentie
  2. vb. Nationale Parken, Cossen, Euforic, Groene Hart, Emancipatie.net, Besturen.net
  3. Antenna bouwde in 1993 voor Greenpeace International de software en servers die de interne en afgeschermde E-mail van alle vestigingen wereldwijd koppelde met Internet en de eerste Internet webserver www.greenpeace.org die maandenlang in de top 10 stond van het Internet. Maar dat is niet verwonderlijk in 1993 waren er nog maar 200 webservers actief wereldwijd.
    Antenna bouwde ook de koppeling tussen interne E-mail voor MSF International en een conferencing systeem (nieuwsgroepen en discussiegebieden) voor WWF International. Ook UNDP werkt regelmatig met besloten conferencing faciliteiten die op basis van COBRA webapplicatie door Antenna zijn ingericht. Daarnaast gebruiken europese ontwikkelingsorganisaties COBRA applicaties voor gemeenschappelijke bronnen op het Internet, evenementenkalender e.d. en delen 15 gemeentes in Noord Brabant via het Internet in een apart afgeschermd Extranet documenten, agenda's en een kennisbank.
  4. In Word kan men dan ook een document opslaan als een HTML-document. Er komt dan meestal de extensie .HTM achter in plaats van .DOC.
    In de naaste toekomst wordt HTML vervangen door XML. Open Office, de gratis Open Source kloon van Microsoft Office, slaat alles op in XML omdat in de toekomst voor papier of het web produceren van documenten eigenlijk identiek geworden is of in ieder geval uitwisselbaar.
  5. Minimaal is een server nodig die MySQL draait en een webserver met PHP ondersteuning zoals Apache. Al deze pakketten zijn Open Source en zowel voor Windows als Linux beschikbaar.
  6. Antenna heeft sinds 1986 ervaring het hosten van applicaties. Aanvankelijk bij POPTEL-Geonet in London en sinds 1991 met een eigen serverruimte in Nijmegen. Sinds 1999 is er een tweede hostlocatie in Kopenhagen. Beide locaties hebben twee onafhankelijke backbone connecties. Dagelijkse backups en secundairy servers voor DNS en E-mail en optioneel nu ook voor WWW.