Cobra informatie

Op deze pagina's wordt een korte schets gegeven van de mogelijkheden van Cobra webapplicaties aan de hand van enkele voorbeelden uit webprojecten. Cobra webapplicaties zijn zelfstandige Content Management Systemen (CMS) voor het onderhouden van Websites, Homepages, maar ook adressen, weblinks, literatuur, bronnen, vacatures, nieuwsberichten, bijeenkomsten, notulen, webdiscussies, extranet- en intranet omgevingen etc. etc. zie bv. deze overzichtspagina naar 187 COBRA sites!

Antenna | Onderhoud | Functionaliteiten | Screens | Wat is een CMS? | Webproject | Forum | Handleiding Editor | Links to 187 COBRA sites! (New)

Background and specifications (english): Manual Editor (WYSIWYG) (New) | Cobra info | Forum info | Open Source?


Networking for Progress

Antenna heeft zich vanaf haar oprichting in 1986 altijd gericht op ondersteuning van de werkzaamheden en doelstellingen van maatschappelijke organisaties en educatieve instellingen met ICT dienstverlening. Netwerken is daarbij het centrale kernbegrip: Het ondersteunen van samenwerking tussen organisaties via netwerken, koepelorganisaties en speciale samenwerkingsprojecten. Koepelsites en intranetten zijn de meest voorkomende.

Koepelsites

COBRA webapplicaties kunnen gedeeld worden volgens specifieke voorwaarden zodat zowel de applicaties - denk aan agenda, nieuws of bronnenlijsten - gedeeld kunnen worden als ook de gegevens. Ieder kan in de eigen site de eigen gegevens onderhouden en tonen, maar - indien toegestaan - ook elkaars gegevens. Op de koepelsite kunnen standaard alle gegevens van alle lidorganisaties ingezien worden.

Internet en Intranet

Antenna maakt het mogelijk dat organisaties hun E-mail kunnen ontvangen en versturen met de rest van het Internet, maar ook dat hun websites toegankelijk zijn vanuit het gehele Internet. Maar ook wordt interne E-mail en afgeschermd gebruik van webapplicaties tussen organisaties (extranet) en binnen organisaties (intranet) ondersteund.