Catherine Richards


Klik hier voor vorige index

Catherine Richards (1957 Canada) onderzoekt in haar werk het lichaam en het 'ik' als een oord voor nieuwe technologie en verkent in haar installaties (en tevens in onderzoek en publikaties) de grens tussen wetenschap en fictie. In het werk 'Spectral Bodies' (1991) buitte zij voor het eerst in Canada de virtuele werkelijkheid uit. Zij kreeerde beelden van onmogelijke lichaamsbewegingen. Het gaat Richards niet alleen om de technische aspekten ervan, zij is eveneens geinteresseerd in de mythevorming en metaforen die in het spel zijn bij het 'virus van de virtuele werkelijkheid'. In 1993 ontwierp zij 'The virtual body', een interactieve installatie die het midden houdt tussen een wetenschappelijk instrument, een estetisch object en een postmoderne toverdoos. Deze toverdoos veegt elke ervaring van lichamelijkheid weg.

Voor de tentoonstelling Zelfbeschikking ontwierp zij opnieuw een soort van toverdoos; een rariteitenkabinet geinspireerd door 17e en 18e eeuwse verzamelkabinetetten en kijkkasten. Richards Curiosity Cabinet. At the end of the millennium is zodanig gebouwd dat het alle elektromagnetische golven buitensluit.

More work

Klik hier voor vorige index