Afbeelding Eric Duyckaerts


Klik hier voor de vorige index

De Belgische, in Frankrijk woonachtige kunstenaar en schrijver Eric Duyckaerts (1953) is vooral bekend geworden door zijn 'Archeologisch onderzoek naar de kunst van het schilderen' en de plaats van de hand daarin. Aan de hand van dit multi-media projekt presenteert Duyckaerts zich als een wetenschapper die met het voorstel komt tot het ontwikkelen van een tweede duim aan elke hand. In prototypes, videobeelden en een wetenschap- pelijke toelichting laat de kunstenaar zien hoe de tweede duim vorm krijgt en wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor de beschaving.

Voor de tentoonstelling Zelfbeschikking maakte Duykaerts een installatie waarin de logica centraal staat. Gečnspireerd door de balk van Scheffer die een tweewaardige logica bepleitte (in 1914) laat Duyckaerts zien hoe wij ons niet gevangen hoeven te voelen door het keurslijf van de binaire logica. Door middel van een viertal vloertekeningen en een video-optreden licht de kunstenaar dit toe.

Klik hier voor de vorige index of klik hier voor de reaktie van Eric Duyckaerts op de expositie.