Roshini Kempadoo


Klik hier voor vorige index

Culturele en etnische identiteit speelt een belangrijke rol in de fotowerken van Roshini Kempadoo (1960 Engeland). In de serie (met de computer bewerkte) foto's eind jaren tachtig nam zij foto's van haar eigen familiegeschiedenis als uitgangspunt. Haar afkomst en de wijze waarop identiteit niet slechts op een maar op meerdere plekken, locaties wordt 'gevoed' werden in beeld gebracht. Identiteit als vermomming staat centraal in de serie zelfportretten 'Who do they expect me to be today'. In de serie 'Ecu- European Currency Unfolds' (1992) reproduceerde Kempadoo de bankbiljetten van de Europese landen. In haar toevoegingen aan de biljetten ligt haar kommentaar besloten op de koloniale geschiedenis en op de toekomstige identiteit van de Europese Gemeenschap.

In de meest recente serie "War of Position" (1995) is zij geinspireerd door het werk van de cultuurfilosoof Cornell West. Zij onderzoekt in deze fotoserie de wijzen waarop in de westerse cultuur racisme bestendigd wordt.