Wat is Antenna? / Wat doet Antenna? / De Antenna index / Antenna zoeksystemen en portals / Meer info

Wat is Antenna?

Stichting Antenna is een van de oudste internet providers in Nederland, speciaal opgericht in 1986 voor maatschappelijke organisaties. In Nederland zijn honderden organisaties bij Antenna aangesloten op terreinen als
Ontwikkelingssamenwerking en Noodhulp, Milieu, Ecologie en Energie en Media, Kunst en Cultuur. Daarnaast zijn ongeveer 750 scholen aangesloten, zie de Antenna Onderwijspagina. De meeste organisaties hebben het Internet-host-systeem in Nijmegen als "thuisbasis" voor hun World Wide Web services en hun E-mail. Anderen laten de E-mail van hun LAN via Antenna over Internet verspreiden. Waar mogelijk werkt Antenna voor internationaal opererende klanten samen met APC-partners, waardoor het begrip World Wide Web voor hun een toegevoegde waarde heeft gekregen.

Antenna is verder de thuisbasis van @vrouwen.net, informatie- en communicatie-netwerk voor en van vrouwen in Nederland.

Een achtergrondverhaal over Antenna verscheen in Van bolwerken naar netwerken.

Wat doet Antenna?

Antenna fungeert als Nederlands platform voor maatschappelijke organisaties binnen Internet, maar doet nog veel meer:

De Antenna index

De Antenna Index met ondermeer door Antenna samengestelde overzichten van bronnen op Internet over Arbeid | Bevolking | Bibliotheken | Bookmarks van leden van de Vereniging Informatie en Internationale Ontwikkeling | Bossen | Consumenten | Energie | Gezondheid | Huisvesting | Inheemse Volken | Kunst en cultuur | Landbouw | Mensenrechten | Milieu | Nieuws en media | Onderwijs, jeugd | Ontwikkeling | Racisme en discriminatie | Landen, Regio's en Werelddelen | Reizen en toerisme | Religie | Seksuele minderheden | Vredesvraagstukken | Vrouwen | Zoeken op Internet

Verder vindt u hier Informatie van en over gebruikers van Antenna en het overzicht van nieuwe en actuele WWW-pagina's op Antenna

Zoeksystemen en Portals bij Antenna


Wat veel mensen niet weten is dat Antenna al jaren de thuisbasis is voor een groot aantal koepelsites, portals, netwerken en platforms en ook voor de meeste een of meer zoeksystemen heeft draaien.

Op het gebied van natuur, milieu, MEMO, ecologie e.d. werken we al vele jaren samen met de Stichting Milieuwijzer met wie we een groot aantal Internet-platforms draaien waaronder:


Met Enzovoort - Innovatie in Emancipatie onderhouden we:
Maar er zijn er nog veel meer die bij Antenna draaien waaronder:

Meer info?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een prijzenoverzicht van onze diensten, mail naar
support@antenna.nl of vul het Formulier in voor meer informatie over Antenna
naar boven / naar homepage