Nies Medema:
HET GEHEIM VAN MEVROUW LI, PORTRETTEN VAN CHINESE VROUWEN

Bestellen

De gedrukte versie van het boek is te bestellen door
overmaking van f 12,50 + f 2,50 portokosten
op giro 2424940 van uitgeverij Ravijn
o.v.v. 'Het geheim van mevrouw Li'


[titelblad] [inhoudsopgave]
[enkele cijfers over Chinese vrouwen]
[colofon]