Antenna Uit de APC Nieuwsgroep: ann.vrouwen  Vrouwen.net


Geschreven door root@jvz.dzs.xs4all.nl (johan van zant) op Fri, 06 Jun 1997 20:09:00 met als onderwerp: Vrouwen moeten niet alleen op straat

VROUW LOOPT ALLEEN OVER STRAAT
MAG DAT???

-----------------------------------------------------
Vrouwen thuis uit angst voor mannen?
Het feministisch gehalte van de studentenverenigingen
-----------------------------------------------------

In het Nieuwsblad van het Noorden van 14 mei 1997 stond een artikel
waarin de studentenverenigingen Albertus en Vindicat vrouwlijke
studentes oproepen om 's avonds niet meer alleen over straat te gaan
en zich vooral 'ouderwets' naar huis te laten brengen door mannen.
Wat een simpele 'oplossing' van een complex probleem. Sorry hoor,
maar ik had van studenten toch wel iets intelligenters verwacht.
(Sexueel) geweld tegen vrouwen 'oplossen' door vrouwen thuis te
houden of niet alleen op straat te laten lost nix op! Het enige
resultaat is nog minder vrouwen op straat waardoor die straat nog
meer dan al het geval is het domein van mannen wordt en de vrouwen
die er wel rondlopen zich nog onveiliger zullen voelen. Vrouwen thuis
uit angst voor mannen?! NEE!

Je moet vrouwen niet het valse idee dat ze beschermd zouden moeten
worden door mannen aanpraten. Dat is een fabeltje. Je moet vrouwen
weerbaar en sterk maken, zodat ze niet bang worden op straat. Angst
beschermt je niet, maar werkt alleen maar verlammend als er iets
gebeurt. Het idee dat vrouwen zichzelf niet zouden kunnen beschermen
is onzin, ze hebben 't alleen nooit geleerd. Uit onderzoek is
gebleken dat vrouwen die zichzelf verdedigen de grootste kans hebben
de aanvaller/verkrachter af te schrikken.

Vrouwen waarchuwen om niet (alleen) op straat te gaan werkt
averechts. Vrouwen leren zo niet om voor zichzelf op te komen en
blijven dus kwetsbaar. Bovendien accepteer je sexueel geweld dan als
een soort onontkoombaar (natuur)verschijnsel, een lot, een last die
vrouwen nou eenmaal moeten dragen. Door sexueel geweld zo 'normaal'
te vinden blijft het bestaan.

Tachtig procent van de verkrachters is een vriend of bekende! Slim
hoor, om je door een vriend naar huis te laten brengen. De
verkrachter is niet de enge man in de bosjes, maar net zo goed een
dronken student!

Dat brengt mij op een ander punt: Waarom worden VROUWEN gewaarschuwd?
Waarom spreken de studentenverenigingen manlijke studenten niet aan
op hun sexistische gedrag?! Er lopen nl. nogal wat brallende
studenten op straat die vrouwen lastigvallen met hun sexistische
geschreeuw. Niet alleen de vrees voor sexueel geweld, maar ook dit
soort intimiderend gedrag van mannen weerhoudt veel vrouwen om
'snachts over straat te gaan.

Van dit sexistische gedrag en van sexueel geweld gaat de boodschap
uit: de wereld is van ons. De basis van sexisme/sexueel geweld is een
machtsverschil tussen vrouwen en mannen.

De studentenverenigingen bevestigen dit verschil door vrouwen thuis
te houden, bang te maken, een schuldgevoel aan te praten, afhankelijk
van mannen te maken. Als mannen respect voor vrouwen hebben en
vrouwen als gelijkwaardig beschouwen zal sexueel geweld niet langer
'de normaalste zaak van de wereld' zijn.

BESTRIJD DE OORZAKEN, NIET DE GEVOLGEN!Index Mail Vorige Volgende