Antenna Uit de APC Nieuwsgroep: vnet.vrouwen  Vrouwen.net


Geschreven door >mail2conf op Fri, 29 Aug 1997 10:55:35 met als onderwerp: cursus gender en politiek

From: Mischa peters

Ik wil via deze weg een beetje reclame maken voor een nieuwe cursus
onder de naam ECGaP: A European Comparative course on Gender and
Politics. De cursus is onderdeel van het Diotimaproject, een door de
Europese Unie gesubsidieerd emancipatieproject in lange
afstandsonderwijs. De ECGaP is het resultaat van
een intensieve samenwerking tussen negen Europese partners, waaronder
de
vakgroep Vrouwenstudies Letteren van de Universiteit Utrecht in
samenwerking
met Bureau Topaaz.

De cursus is interessant voor iedereen die werkzaam is in of interesse
heeft
voor het brede veld van de politiek, Europese regelgeving, vakbonden,
beleidszaken in relatie tot emancipatie- en
vrouwen(studies)vraagstukken. De
cursus is een deeltijdcursus die 'op afstand' (onder andere via e-mail
en
het internet) gevolgd kan worden en is daarom te combineren met een baan
of
andere werkzaamheden. De cursus start in september met een seminar in
Dublin, zodat de studenten en docenten elkaar vooraf een keer kunnen
ontmoeten.

Voor meer informatie of een uitgebreide informatie brochure kunt U
contact
opnemen met Mischa Peters van de Vakgroep Vrouwenstudies Letteren;
e-mail:
mischa.peters@let.ruu.nl

Ook kunt de website van Diotima bezoeken op http://diotima.let.ruu.nl

...............................................
. Mischa Peters .
. University of Utrecht .
. Department of Women's Studies in the Arts .
. Kromme Nieuwegracht 29 .
. 3512 HD Utrecht .
. tel: +31 30 253 6018 fax: +31 30 253 6695 .
. http://www.let.ruu.nl/womens_studies .
. http://diotima.let.ruu.nl/
...............................................

Index >Mail Vorige Volgende