Uitgeverij Ravijn Fondslijst 1995

 

Uitgeverij Ravijn is in het najaar van 1988 opgericht met de bedoeling het kritische politieke boek terug op de boekenplank te krijgen. Daarbij gaat het er niet om de verbeelding aan de macht te helpen, eerder om de verbeelding te prikkelen zich aan de macht te onttrekken.

Deze fondslijst bevat onlangs uitgebrachte en eerder verschenen titels. Van Dada tot inlichtingendiensten, van bolwerken via aktiehandleidingen tot netwerken, van autonome zones en Indonesiëweigeraars tot Chinese vrouwen in nieuwe economische zones, van mediamanifesten tot ambulante wetenschappen. Alle uitgaven zijn schriftelijk of telefonisch bij Ravijn te bestellen.

Uitgeverij Ravijn Bezoekadres: Van Ostadestraat 233 B, 1073 TN Amsterdam Postadres: Postbus 76116, 1070 EC Amsterdam telefoon 020-6713459 giro 2424940


INHOUD


Theo van Doesburg en Kurt Schwitters Holland's bankroet door Dada ISBN 90-72768-41-8

Nies Medema Het geheim van mevrouw Li ISBN 90-72768-42-6

Buro Jansen & Janssen Welingelichte Kringen ISBN 90-72768-39-6

Michael Polman en Peter van der Pouw Kraan Van Bolwerken tot Netwerken ISBN 90-72768-38-8

ARCADE Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen Arcade 5 ISBN 90-72768-40-X Arcade 4 ISBN 90-72768-31-0 Arcade 3 ISBN 90-72768-15-9 Arcade 2 ISBN 90-72768-12-4 Arcade 1 ISBN 90-72768-03-5

Hakim Bey TAZ, de tijdelijke autonome zone ISBN 90-72768-37-X

Spok De heren zijn toch geen inbrekers? ISBN 90-72768-36-1

Rob Loeffen en Wil van der Schans Nederland, open u ISBN 90-72768-34-5

Kees Bals en Martin Gerritsen De Indonesië weigeraars ISBN 90-71124-53-3

AMOK De Turkije connectie ISBN 90-71124-51-7

Flip ten Cate e.a. Papjochies, bonzen & stenengooiers ISBN 90-71124-50-9

Norbert Haasse Duitse deserteurs tijdens WOII ISBN 90-71124-36-3

Martin Gerritsen Handboek voor dienstweigeraars ISBN 90-72768-35-3

Jan de Kievid Brood, werk, gerechtigheid en vrijheid ISBN 90-72768-32-9

Dominique Noguez Lenin Dada ISBN 90-72768-21-3

Buro Jansen & Janssen Opening van Zaken ISBN 90-72768-30-2

Mauricio Rosencof en Eleuterio Huidobro Schipbreukelingen ISBN 90-72768-26-4

Ada Ruis (red.) Het huis groet de nieuwe morgen ISBN 90-72768-27-2

Joost Oorthuizen (red.) De schuldenboemerang ISBN 90-72768-33-7

De Rode Oortjes Wie niet weg is, is gezien ISBN 90-72768-29-9

Hans Alles Welzijnsimperialisme ISBN 90-72768-28-0

BILWET Media-Archief ISBN 90-72768-23-X

Mascarpone Gebroken wit ISBN 90-72768-19-1

BILWET Bewegingsleer ISBN 90-72768-07-8

Noam Chomsky, Eduardo Galeano e.a. Oh Superman ISBN 90-72768-20-5

André de Raaij Jullie deugen niet! ISBN 90-72768-25-6

Friso Roest en Wijnand Duyvendak Palmen langs het IJ ISBN 90-72768-17-5

René Didde Blik op oneindig ISBN 90-72768-18-3

Buro Jansen & Janssen De Vluchteling achtervolgd ISBN 90-72768-14-0

Wijnand Duyvendak (red.) Drugs, dollars en kazernes ISBN 90-72768-13-2

AMOK Een streep in het zand ISBN 90-72768-116-7

p.m. bolo`bolo ISBN 90-72768-04-3

Edgar Chamorro De Contra's verpakt ISBN 90-72768-05-1

Chris van der Borgh en Jon Marrée Borsele: de plaats Nergens ISBN 90-72768-08-6

René Didde (red.) Als het tij keert ISBN 90-7276806-X

Studenten tegen apartheid De Shell-connectie ISBN 90-72768-11-6

BILWET Het Beeldenrijk ISBN 90-71318-02-8

Studenten tegen apartheid De Shell-connectie ISBN 90-72768-11-6

Uitverkochte titels Leveringsvoorwaarden


Uitgeverij Ravijn heeft van een aantal boeken de volledige tekst gepubliceerd op het Web:


Theo van Doesburg & Kurt Schwitters Holland's bankroet door Dada Documenten van een dadaïstische triomftocht

Begin 1923 trokken Theo en Nelly van Doesburg, Vilmos Huszár en Kurt Schwitters met een reeks DADA-avonden door Nederland. Deze "veldtocht voor het dadaïsme", met voordrachten van Theo van Doesburg en Kurt Schwitters, pianospel van Nelly van Doesburg en een constructivistisch poppentheater van Huszár, bezorgde DADA hier te lande voor korte tijd een ongekende populariteit. "Heel Holland is dada", stelde Schwitters in een tussenbalans. Theo van Doesburg ging nog een stap verder en constateerde zelfs "Holland's bankroet door dada", aangezien kunstminnend Nederland zijn "dadaïstische instincten" de vrije loop had gelaten en "ter eere van dada zijn geestelijke goden bespuwde en beklodderde". En precies dat was de opzet van de tournee, in ieder geval voor Schwitters, die wilde aantonen dat "dada de stijl is van onze tijd, die geen stijl heeft", om zo de weg vrij te maken voor een nieuwe kunst. Deze nieuwe kunst werd gepresenteerd onder verschillende noemers - De Stijl en Nieuwe Beelding in het geval van Van Doesburg en Huszár, MERZ in het geval van Schwitters. Holland's Bankroet door Dada is een reconstructie, in woord en beeld, van deze "veldtocht voor het dadaïsme". Het bundelt de teksten die Theo van Doesburg en Kurt Schwitters tijdens de DADA-soirees voordroegen in hun oorspronkelijke taal. Met de vaste programmaonderdelen "inleiding in de dadasofie", "von abstracter Lyrik bis zum Urlaut", "die große glorreiche Revolution in Revon" en "banaliteiten" werd DADA in het Duits, Nederlands en zelfs Fries aan het Nederlandse publiek voorgesteld. Of misschien beter gezegd: daarmee werd het publiek tot DADA gedreven.

"Het dadaïsme bracht Holland den genadeslag toe. Twee maanden achtereen at Holland dadabloedworst, dronk dadabier en hield uitverkoop zijner geestelijk inventaris tegen dadaprijzen." Theo van Doesburg

"Dada brengt alle groote spanningen van onzen tijd op hun grootst gemeenen deeler. Deze grootst gemeenen deeler is: nonsens. Niet Dada is nonsens - maar het wezen van onzen tijd is nonsens." Kurt Schwitters

Holland's bankroet door Dada verschijnt in de Ravijn Arsenaal Reeks. Het Arsenaal wil de radicale kritiek in en op het culturele, openbare en persoonlijke leven aan het eind der twintigste eeuw opnieuw onder de aandacht brengen van een onbestendig en onbestemd publiek. Zonder zich op een koers vast te leggen voert het Arsenaal verkenningen uit in het als vanouds braakliggende terrein van het negatieve denken. Eerder verscheen in de Arsenaal Reeks TAZ, de Tijdelijke Autonome Zone door Hakim Bey.

Theo van Doesburg & Kurt Schwitters Holland's bankroet door Dada Documenten van een dadaïstische triomftocht Arsenaalreeks nr 2, 1995 188 pagina's, rijk geïllustreerd ISBN 90-72768-41-8 , NUGI 911/951 Prijs: Fl. 24,90 ; BFr. 498 . (Porto: Fl. 2,50)


Nies Medema Het geheim van mevrouw Li Portretten van Chinese vrouwen

Vrouwen in China zijn zo verschillend als dames in Istanbul en boerinnen in Zweden. Het blijkt dat dé Chinese vrouw niet bestaat. In dit boekje staan de geschreven portretten van acht Chinese vrouwen uit alle hoeken van het land en met zeer diverse achtergronden. Mevrouw Li, partijlid in het verre westen van China; Yinglian in het oosten die maar niet begrijpt waarom westerlingen problemen hebben met de bevolkingspolitiek; mevrouw Wang, een voorzichtige dissidente in Peking en de 'nooit verslagen' generaal uit Chengdu. Juist de persoonlijke, vaak ontroerende verhalen maken het boekje bijzonder. Chinese vrouwen praten niet gemakkelijk over hun privéleven. Hier worden vrouwen geportretteerd die niet aanwezig zijn op de wereldvrouwenconferentie. Freelance journaliste Nies Medema reisde vijf maanden door heel China om deze verhalen te verzamelen. Het geheim van mevrouw Li is verschenen ter gelegenheid van de VNWereldvrouwenconferentie in Peking. Het land met de grootste bevolking ter wereld is immers ook het land waar de meeste vrouwen wonen.

"Verhalen van vrouwen die waarschijnlijk niet zullen worden gehoord op de aanstaande VN-wereldvrouwenconferentie in Peking." OPZIJ

"Een bescheiden maar boeiend boekje. Geen platte propaganda maar kritische interviews." Nieuwe Revu

"Medema is er met dit dunne boekje prima in geslaagd om een gevarieerd beeld van de vrouwenlevens in een veranderende Chinese maatschappij te geven. In de levens van de geportretteerde vrouwen vinden we littekens van bijna vijftig jaar Chinese politieke repressie. Elke vrouw die aan het woord komt heeft haar eigen aspiraties en de daarbij behorende problemen. Het gebrek aan persoonlijke en sociale bewegingsvrijheid is dan ook een juk dat de vrouwen graag willen afwerpen." Lokaal Kabaal

Uitgegeven in samenwerking met Stichting DORA

Nies Medema Het geheim van mevrouw Li Portretten van Chinese vrouwen 1995, 64 pagina's, met bibliografie ISBN 9072768-426, NUGI 665/672 Prijs: Fl. 12,50; BFr. 250. (Porto: Fl. 2,50) De volledige tekst van het boek Het geheim van mevrouw Li is tevens elektronisch beschikbaar.


Buro Jansen & Janssen Welingelichte Kringen Inlichtingendienst Jaarboek 1995

De BVD is niet de enige inlichtingendienst in Nederland. De politie is een geduchte concurrent. Evenals particuliere recherchebureaus die zich op de lucratieve markt van de informatiehandel begeven. En ook het leger heeft allerlei geheime diensten. In dit boek worden de verschillende organisaties onder de loep genomen. Het geeft antwoord op vragen als: Wat had de inval bij de journalisten van Opstand te betekenen? Hoe staat het met het RARA onderzoek? Wie controleert de Militaire Inlichtingendienst? Hoeveel petten heeft de Nijmeegse Regionale Inlichtingendienst op? Waarom spioneert een particulier recherchebureau bij Derde Wereldorganisaties? Wat is de rol van de Marechaussee op inlichtingengebied? Zijn milieuactivisten de nieuwe staatsvijanden? Werd het linkse terrorisme in West-Europa door een geheimzinnige hand gemanipuleerd? Welingelichte kringen dringt door tot het verhaal achter de krantekoppen. Buro Jansen & Janssen heeft jarenlange ervaring in het kritisch volgen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland. Eerder verschenen van Buro Jansen & Janssen bij Uitgeverij Ravijn: Opening van zaken, een ander BVD jaarverslag (1993), De vluchteling achtervolgd (1991) en Regenjassendemokratie (1990).

"Welingelichte kringen is helder geschreven, goed gedocumenteerd en heeft een grote mate van waarschijnlijkheid, zoals in het hoofdstuk 'Liefdewerk Oud Papier wordt vervolgd', waarin wordt onthuld hoe het particuliere beveiligingsbedrijf ABC door het ophalen van oud papier jarenlang geheimen wist te achterhalen van een aantal maatschappijkritische organisaties. Interessant en politiek actueel zijn de thema's die het boek aansnijdt over de vernietiging van geheime dossiers en over het gebrek aan controle door het parlement op inlichtingendiensten." NRC Handelsblad

Buro Jansen & Janssen Welingelichte Kringen Inlichtingendienst Jaarboek 1995 Ravijnreeks nr. 13, 1995 149 pagina's, met index ISBN 90-72768-39-6, NUGI 693/661 Prijs: Fl. 19,50; BFr. 390. (Porto: Fl. 5,-)


Michael Polman en Peter van der Pouw Kraan Van bolwerken tot netwerken Datacommunicatie door maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties maken in toenemende mate gebruik van
datacommunicatie. Ze zijn in staat tot het leggen van contacten die
kort geleden ondenkbaar waren. De nieuwe samenwerkingsverbanden geven
het (werk)woord netwerken een nieuwe dimensie. De posities van oude
bolwerken - traditionele hiërarchieën en media - raken aan
erosie onderhevig en ook de internationale netten zelf zijn dankzij
talloze initiatieven van onderaf geen bolwerken meer. Michael Polman
en Peter van der Pouw Kraan, beiden reeds vele jaren betrokken bij de
toepassing van elektronische netwerken in Nederland en daarbuiten,
beschrijven deze ontwikkelingen. Ze schetsen de ervaringen binnen een
aantal organisaties die - soms met vallen en opstaan - zich de nieuwe
technologie eigen maakten en in hun activiteiten inpasten. Deauteurs
belichten eveneens de opkomst en motivatie van enkele elektronische
dienstverleners. De technische uitleg beperkt zich tot een kort
overzicht van de verschillende vormen van datacommunicatie en wat er
nodig is om die te gebruiken. Van bolwerken tot netwerken is
met name bedoeld voor aankomende en beginnende gebruikers van
datacommunicatie, maar geeft ook voor een breed publiek een
interessant zicht op politieke toepassingen van elektronische
netwerken.

"Uit Van bolwerken tot netwerken blijkt dat voor veel maatschappelijke organisaties, zoals milieugroeperingen, vrouwengroepen en vredesorganisaties elektronische communicatie vandaag de dag een onmisbare mogelijkheid is om snel en goedkoop te communiceren. Het boek is geslaagd in zijn opzet om aankomende en beginnende gebruikers wegwijs te maken op een terrein, dat voor veel mensen nog volledig onbekend is." NRC Handelsblad

"Volkomen terecht merken de auteurs op dat het begrip 'netwerk' niet alleen een technisch begrip is: een netwerk wordt ook gevormd door een uitgebreide kring van sociale contacten. Toepassing van elektronische media kan dit soort netwerken verbreden, internationaler maken." Rotterdams Dagblad

Uitgegeven in samenwerking met Solidariteitsfonds XminY

Michael Polman en Peter van der Pouw Kraan Van bolwerken tot netwerken Datacommunicatie door maatschappelijke organisaties Ravijnreeks nr. 12, 1995 180 pagina's, met index, lit. opg. ISBN 90-72768-38-8, NUGI 656 Prijs: Fl. 22,50; BFr. 450. (Porto: Fl. 5,-) De volledige tekst van het boek Van Bolwerken tot Netwerken is tevens elektronisch beschikbaar.


Arcade #5 Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1995

Eind 1995 is er weer een jaarboek van de Academie voor
AmbulanteWetenschappen ARCADE verschenen. Dit jaarboek, ARCADE 5,
wordt uitgegeven door Ravijn en samen met de auteurs en leden van
ARCADE geproduceerd. De weerzin tegen het jaar 1994 was zo groot bij
de leden van de Academie voor Ambulante Wetenschappen, dat men pas in
1995 met het aangekondigde vijfde nummer van het jaarboek Arcade
komt. De theorie-biënale van Amsterdam biedt een rijk
geschakeerd overzicht van recent negativisme. De noodzaak van de
negatieve omgeving wordt al prangender naarmate de middenmoot zich
verder emancipeert. De toekomst is in handen gevallen van mensen die
gaan uitrekenen wanneer wat en volgens welk model zal plaatsvinden.
Het land van beloften blijft echter buiten hun bereik doordat het
stoelt op volstrekt onhaalbare en niet realistische rekenschema's.
Vanuit dit perspectief komen aan de orde: Wouterloot over de
massapsychologie van de arbeidssimulatie (doen alsof je werkt en doen
alsof je werk creëert), Sjerpstra over het mediabegrip van
Bilwet, Mulder over televisie, De Raaij over zijn wereldbeeld,
Bilwet over bastaards, Glorie der Mensheid-redes, en van over
de grenzen: Bey over NoGoZones en grensoverschrijdingen, een
contemporain Kroker-dossier, Dath over Lovecraft, Luhman en de Man in
Black, Totok over het Malta-syndroom (de samenzwering van Bush en
Gorbatsjov tegen Ceaucescu) of over de foute jaren van Eliade, en wat
zich meer aandient de komende maand. Rijker geïllustreerd dan
ooit te voren.

Eerder verschenen van Arcade: Arcade #4 1993, Arcade #3 1991, Arcade #2 1990 en Arcade #1 1989.

ARCADE wil de vrije beoefening van het (Nederlandse) essay bevorderen, en tegelijkertijd kritisch blijven in een onkritische tijd. De onafhankelijkeopstelling van ARCADE maakt dat een nieuw lid zich direct tot een select gezelschap mag rekenen. Een gezelschap dat zowel aan de ambulantie als aan het wetenschappelijke karakter van de Academie zulke hoge eisen stelt, dat men er vrijwel in geslaagd is iedere vorm van humor uit te sluiten. U kunt lid worden door het kopen van een Jaarboek Arcade, bijvoorbeeld ARCADE 5.

Arcade #5 Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1995 170 pagina's, geïllustreerd ISBN 90-72768-40-X NUGI 615/651 Prijs: Fl. 29,90; BFr. 598. (Porto: Fl. 5,-)

Arcade #4 Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1993 196 pagina's, geïllustreerd ISBN 90-72768-31-0, NUGI 651/615 Prijs: Fl. 29,90; BFr. 598. (Porto: Fl. 5,-)

ARCADE #3 Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1991 200 pagina's, geïllustreerd ISBN 90-72768-15-9, NUGI 651/615 Prijs: Fl. 25,-; BFr. 500. (Porto: Fl. 5,-)

ARCADE #2 Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1990 220 pagina's, geïllustreerd SBN 90-72768-12-4, NUGI 651/615 Prijs: Fl. 20,-; BFr. 400. (Porto: Fl. 5,-)

ARCADE #1 Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1989 176 pagina's, geïllustreerd ISBN 90-72768-03-5, NUGI 651/615 Prijs: Fl. 17,50; BFr. 350. (Porto: Fl. 5,-)

AANBIEDING Drie Arcades van verschillende jaren voor 47,50 (Porto: Fl. 7,50) Vier Arcades van verschillende jaren voor 67,50 (Porto: Fl. 7,50) Arcade 1 t/m 5 voor 87,50 (Porto: Fl. 7,50)


Hakim Bey TAZ De Tijdelijke Autonome Zone; Immediatistische Essays

"Zijn wij gedoemd om nooit autonomie mee te maken, nooit zelfs maar een moment lang op een uitsluitend door vrijheid geregeerde bodem te staan? Moeten we wachten tot de hele wereld bevrijd is van politieke overheersing voordat één van ons weet wat vrijheid is? De TAZ is een perfecte tactiek voor een tijdperk waarin de staat alomtegenwoordig is en tegelijkertijd vergeven van de barsten en lege ruimten. De TAZ is de opstand binnen ieders bereik, het feest dat elk moment kan losbarsten. Ze verlangt er bovenal naar bemiddeling door media te vermijden, haar bestaan als immediaat te beleven. Omdat de TAZ een microkosmos is van de 'anarchistische droom' van een vrije cultuur, kan ik me geen betere tactiek voorstellen om naar dat doel te werken en tegelijk al hier en nu wat van de voordelen ervan te beleven." Hakim Bey geeft in TAZ niet alleen voorbeelden uit het verleden en heden, zoals piratenutopia's (de Boekaniers) en vormen van sociaal banditisme, maar ook uit de geschiedenis van het klassieke anarchisme, zoals de Commune van Parijs en de Spaanse burgeroorlog. Het concept TAZ geniet in Amerika een zekere bekendheid, ook in kringen van de computerunderground (cyberpunk, hackers). Het boek is in het Duits vertaald, met een inleiding door Bilwet. Hakim Bey is door de Village Voice omschreven als een "underground anarcho-Sufi". Hij is medewerker van uitgeverij Autonomedia in New York en van de New Yorker, hij vertaalde Perzische poëzie, en schreef meerdere essays waaronder de bundel "Sacred Drift".

 "Het boekje is het lezen waard, alleen al om de discussie
die het teweeg heeft gebracht in de alternatieve bladen."
ZOZ

"Het aardige van de TAZ is het feit dat de ruimte centraal staat waarbinnen mensen hun feestelijke activiteiten kunnen ontplooien. Het voortdurend organiseren en creëren van deze verborgen plekken is niets anders dan de opstand van het dagelijks leven. Vertaald naar de economie is de TAZ een gepassioneerde oproep hier en nu de mazen van het Spektakel af te tasten en in te richten als tijdelijke verblijfplaatsen waar wederzijdse verlangens verwezenlijkt kunnen worden. De ideeën van het feestmaal en de TAZ laten zich uitstekend verbinden met het wereldwijde proces van weigering en ontsnapping. Hoe we al die tijdelijke, informele, parallelle en ondergrondse 'economieën' en vrijplaatsen op elkaar afstemmen is een praktische uitdaging bij uitstek." NN

"Een vreselijk boek, geschreven door een volstrekte idioot" Vrij Nederland

"Bey has a good ear for punchy polemics. Immediatism involves bypassing traditional artistic channels and instead performing songs, or handing over self-made gifts at dinner parties. One approves the sentiment but would prefer not to be involved. " The Guardian Weekly

TAZ verschijnt in de Ravijn Arsenaal Reeks. Het Arsenaal wil de radicale kritiek in en op het culturele, openbare en persoonlijke leven aan het eind der twintigste eeuw opnieuw onder de aandacht brengen van een onbestendig en onbestemd publiek. Zonder zich op een koers vast te leggen voert het Arsenaal verkenningen uit in het als vanouds braakliggende terrein van het negatieve denken. Recentelijk verscheen in de Arsenaal Reeks Holland's Bankroet door Dada door Theo van Doesburg & Kurt Schwitters.

Hakim Bey TAZ De Tijdelijke Autonome Zone; Immediatistische Essays vertaald uit het Engels door Sakhra -l'Assal / Ziekend Zoeltjes Produkties Arsenaalreeks nr. 1, 1994 104 bladzijden ISBN 90-72768-37-X, NUGI 320/661 Prijs: Fl. 17,50; BFr. 350 (Porto: Fl. 2,50) De volledige tekst van het boek TAZ is tevens elektronisch beschikbaar.


Spok De heren zijn toch geen inbrekers? Handleiding voor onderzoek naar personen en zaken

Onder redactie van het Spekulatie Onderzoeks Kollektief 
is dit de eerste praktische handleiding voor onderzoek naar
bedrijven, instellingen en personen. De jarenlange ervaring die
verschillende onderzoeksgroepen op dit gebied hebben opgebouwd wordt
in deze gids gebundeld tot een bondig en begrijpelijk overzicht van
bronnen en methoden. Een aktiehandleiding met nuttige tips over hoe
je toegang kunt verkrijgen tot openbare en niet-openbare bronnen en
over hoe je de verkregen informatie moet lezen. Aan de orde komen: de
onroerend goedhandel, de bouwwereld, wetgeving, zwart geld-circuits,
aandelenhandel, overheidsbemoeienis, drugssmokkel, internationale
zwendel en prostitutie. De informatie wordt toegelicht aan de hand
van voorbeelden uit de praktijk in Nederland en daarbuiten. De
voorbeelden zijn spraakmakend en laten zien hoe mensen met
creativiteit en vastberadenheid heel veel boven tafel kunnen krijgen
en met de verworven kennis zinvolle en geslaagde acties kunnen
ondernemen.

"Zelden heb ik zaken als 'erfpacht-akte', Artikel-19-procedure en 'hoe te zoeken in het hypotheken-register helderder zien verwoord als in dit boek. Een onmisbaar naslagwerk voor ieder die zich, al dan niet noodgedwongen, moet bezighouden met speculatieobjecten, projecten die er bestuurlijk doorheen gejaagd worden, of die zich inzet tegen volkomen onnutte prestige-projecten die ten koste gaan van natuurschoon, leefgenot en schaarse groengebieden. NN

Spok De heren zijn toch geen inbrekers? Handleiding voor onderzoek naar personen en zaken 1994, 144 bladzijden, geïllustreerd ISBN 90-72768-36-1, NUGI 665/689. Prijs: Fl. 14,90; BFr. 298. (Porto: Fl. 5,-)


Rob Loeffen en Wil van der Schans
Nederland, open U
Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid

Dit boekje geeft een gedegen overzicht van de belangrijkste feiten
en maatregelen op het gebied van migratie- en illegalenpolitiek. Ook
wordt het standpunt van diverse maatschappelijke organisaties over
dit onderwerp beschreven. Onder andere komen de vakbeweging, kerken
en politieke partijen aan bod. Bij de meeste organisaties bestaat
veel weerzin tegen het huidige restrictieve toelatings- en
illegalenbeleid. Aan de andere kant blijken deze groepen nog niet in
staat een vuist te maken. De wil is er wel, maar de weg niet. Er
wordt ingegaan op een aantal van de veelgebruikte stereotiepen. Wie
zijn eigenlijk die vermeende illegalen, hoe staat het werkelijk met
het misbruik van voorzieningen en is Nederland echt zo vol? De
uitvoering van het vreemdelingenbeleid in de afgelopen jaren, evenals
nieuwe plannen worden belicht. Een perspectief voor een ander
migratiebeleid wordt geschetst.

Uitgegeven in samenwerking met Solidariteitsfonds XminY

Rob Loeffen en Wil van der Schans Nederland, open U Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid Ravijnreeks no. 11, 1994 96 pagina's ISBN 90-72768-34-5, NUGI 664/661 Prijs: Fl.17,50; BFr. 350. (Porto: Fl.2,50)Sinds juli 1994 zijn Uitgeverij Ravijn en de
Anti Militaristische Uitgeverij (AMU) intensief gaan
samenwerken. Nieuwe boeken van de AMU zullen in het kader
van die samenwerking door Ravijn worden uitgegeven. Voor de
boekhandel betekent dit dat de AMU-uitgaven (oud en nieuw
fonds) sindsdien bij Ravijn te bestellen zijn, niet meer
via de AMU. Het gaat om de volgende titels:

Kees Bals en Martin Gerritsen De Indonesië weigeraars ISBN 90-71124-53-3

AMOK De Turkije connectie ISBN 90-71124-51-7

Flip ten Cate e.a. Papjochies, bonzen & stenengooiers ISBN 90-71124-50-9

Norbert Haasse Duitse deserteurs tijdens WOII ISBN 90-71124-36-3

Martin Gerritsen Handboek voor dienstweigeraars ISBN 90-72768-35-3


Kees Bals en Martin Gerritsen
De Indonesië weigeraars
Met een voorwoord van Poncke Princen.

Van 1946 tot 1950 werden 120.000 Nederlandse dienstplichtigen
ingezet om het Indonesische onafhankelijkheidsstreven de kop in te
drukken. Duizenden jonge mannen weigerden te vechten in deze oorlog.
Veertig jaar later zochten twee journalisten de betrokkenen op. Het
resultaat is een adembenemend boek over de grootste militaire
ongehoorzaamheid uit de moderne Nederlandse geschiedenis.

"Eindelijk. Na veertig jaar is er dit boek." De Volkskrant

Kees Bals en Martin Gerritsen De Indonesië weigeraars AMU, derde gewijzigde druk 1993, 128 pagina's ISBN 90-71124-53-3 Prijs: Fl. 19,95; BFr. 399. (Porto: Fl. 2,50)


AMOK
De Turkije connectie.
Militaire opbouw van een nieuwe grootmacht.

Dit boek gaat in op de veelvuldige schending van de mensenrechten
in Turkije, en de manier waarop desondanks westerse landen hun
Navo-bondgenoot op grote schaal wapens leveren. Zodanig dat Turkije
volop bezig is een regionale grootmacht te worden. Maar niemand lijkt
zich af te vragen wat Turkije met die wapens doet. Dit boek is
geschreven door medewerkers van het Anti-Militaristisch
OnderzoeksKollektief (AMOK).

Uitgegeven in samenwerking met Pax Christi

AMOK De Turkije connectie. 106 pagina's ISBN 90-71124-51-7 Prijs: Fl. 19,95; BFr. 399. (Porto: Fl. 2,50.)


Flip ten Cate e.a.
Papjochies, bonzen & stenengooiers
Twee decennia dienstweigeren.

Geschiedenis van de dienstweigerbeweging vanaf de woelige jaren
zestig tot haar terugval in de zakelijke jaren negentig. Centraal in
dit boek staat de Vereniging Dienstweigeraars (VD), een club waarin
zowel papjochies, vakbondsbonzen en stenengooiers zij aan zij streden.

Flip ten Cate e.a. Papjochies, bonzen & stenengooiers Twee decennia dienstweigeren. AMU, 1992, 109 pagina's ISBN 90-71124-50-9 Prijs: Fl. 19,95; BFr. 399. (Porto: Fl. 2,50)


Norbert Haasse
Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Honderdduizenden Duitse soldaten deserteerden tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zij weigerden te vechten voor Hitler. De meeste
deserteurs moesten hun daad met de dood bekopen. Deze vorm van verzet
is jarenlang onderbelicht gebleven. Ook na de oorlog werden
deserteurs niet geaccepteerd in de Duitse samenleving. Het boek bevat
persoonlijke verhalen van deserteurs. Vertaald uit het Duits.

"Een onderwerp dat veertig jaar taboe is geweest blijkt nog steeds vol springstof te zitten." De Gelderlander

Norbert Haasse Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. AMU, 1991, 134 pagina's ISBN 90-71124-36-3 Prijs: Fl. 19,95; BFr. 399. (Porto: Fl. 2,50)


IN PRIJS VERLAAGD

Martin Gerritsen
Handboek voor dienstweigeraars

Totdat de opkomstplicht in 1996 wordt afgeschaft krijgen nog
veeljongens te maken met de militaire dienst. Voor degenen die
bezwaren hebben is dit handboek onmisbaar. Alle
dienstweigerprocedures, regelingen en mogelijkheden voor vervangende
dienstplicht worden beschreven. Informatief en compleet.

Martin Gerritsen Handboek voor dienstweigeraars Tweede, ingrijpend gewijzigde en aangepaste druk Ravijn, 1994, 144 pagina's ISBN 90-72768-35-3, NUGI 667 Prijs: Fl. 12,50; BFr. 250. (oude prijs: Fl. 24,95)(Porto: Fl. 2,50)


Uitgeverij Ravijn
Fonds 1993 en eerder


Jan de Kievid
Brood, werk, gerechtigheid en vrijheid
ISBN 90-72768-32-9

Dominique Noguez Lenin Dada ISBN 90-72768-21-3

Buro Jansen & Janssen Opening van Zaken ISBN 90-72768-30-2

Mauricio Rosencof en Eleuterio Huidobro Schipbreukelingen ISBN 90-72768-26-4

Ada Ruis (red.) Het huis groet de nieuwe morgen ISBN 90-72768-27-2

Joost Oorthuizen (red.) De schuldenboemerang ISBN 90-72768-33-7

De Rode Oortjes Wie niet weg is, is gezien ISBN 90-72768-29-9

Hans Alles Welzijnsimperialisme ISBN 90-72768-28-0

BILWET Media-Archief ISBN 90-72768-23-X

Mascarpone Gebroken wit ISBN 90-72768-19-1

BILWET Bewegingsleer ISBN 90-72768-07-8

Noam Chomsky, Eduardo Galeano e.a. Oh Superman ISBN 90-72768-20-5

André de Raaij Jullie deugen niet! ISBN 90-72768-25-6

Friso Roest en Wijnand Duyvendak Palmen langs het IJ ISBN 90-72768-17-5

René Didde Blik op oneindig ISBN 90-72768-18-3

Buro Jansen & Janssen De Vluchteling achtervolgd ISBN 90-72768-14-0

Wijnand Duyvendak (red.) Drugs, dollars en kazernes ISBN 90-72768-13-2

AMOK Een streep in het zand ISBN 90-72768-116-7

p.m. bolo`bolo ISBN 90-72768-04-3

Edgar Chamorro De Contra's verpakt ISBN 90-72768-05-1

Chris van der Borgh en Jon Marrée Borsele: de plaats Nergens ISBN 90-72768-08-6

René Didde (red.) Als het tij keert ISBN 90-7276806-X

Studenten tegen apartheid De Shell-connectie ISBN 90-72768-11-6

BILWET Het Beeldenrijk ISBN 90-71318-02-8

Studenten tegen apartheid De Shell-connectie ISBN 90-72768-11-6


Jan de Kievid
Brood, werk, gerechtigheid en vrijheid
Chili tussen dictatuur en democratie

1993, 302 bladzijden, geïllustreerd ISBN
90-72768-32-9, NUGI 641/654 Prijs: Fl. 34,90; BFr. 698. (Porto: 5,-)

Uitgegeven in samenwerking met het Chili Komitee

De bijna zeventien jaar durende dictatuur in Chili staat centraal in Brood, werk, gerechtigheid en vrijheid. Ook wordt ingegaan op de vroegere Chileense democratie met speciale aandacht voor de jaren van Allende, en wordt een schets gegeven van de 'gekooide' democratie van na 1990. Door vergelijking met andere Latijs-Amerikaanse landen wordt duidelijk gemaakt waarom in Chili de dictatuur zulke extreme vormen aannam en zo lang bleef bestaan. "Doorwrocht werk van Chili-specialist Jan de Kievid, dat handelt over de vroegere Chileense democratie, de jaren van Allende, en bovenal de zeventien jaar dictatuur. Waarom kon Pinochet zo lang blijven regeren?" Onze Wereld


Dominique Noguez
Lenin Dada
Uit het Frans vertaald door Bas Moreel

1993, 144 pagina's, rijk geïllustreerd ISBN 90-72768-21-3, NUGI
644/912 Prijs: Fl. 29,90; BFr 598. (Porto: Fl. 2,50)

Het beeld van dada in Nederland is dat van een groepje vrolijke chaoten die na een hoop gekrakeel uiteindelijk fatsoenlijke kunstenaars werden. Dat dada in werkelijkheid een complot van wereldhistorische omvang was, met het doel de kunst op te blazen vanuit de politiek en de politiek uit te hollen via de kunst - dat wordt liever vergeten. Lenin Dada is het eerste boek dat de politieke inhoud van dada analyseert aan de hand van grondig gedocumenteerd bronnenonderzoek. De rol van Lenin - hij woonde schuin tegenover Cabaret Voltaire in Zürich, op het moment dat dada daar ontstond - wordt ontrafeld op een manier die nog niet eerder is vertoond. "Met een overstelpende hoeveelheid feiten en citaten toont Noguez aan dat Lenin niet alleen de dadaïstische beginselen aanhing - voorzover je daarvan kunt spreken bij een beweging die elk beginsel verwierp - maar dat die in zijn politieke denken en handelen bovendien een centrale rol speelden." Leeuwarder Courant


Buro Jansen & Janssen (red.)
Opening van Zaken
Een ander BVD Jaarverslag

1993 160 pagina's, geïllustreerd ISBN 90-72768-30-2,
NUGI 654/693 Prijs: Fl. 24,90; BFr. 498 (Porto: Fl. 5,-)

 Opening van zaken gaat over het functioneren van de
Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD). Over benaderingen, ontslagen,
intimidaties, vage ambtsberichten, grove insinuaties, kortom: het
straatniveau. Het wil een bijdrage leveren aan een debat over taak,
werkwijze en demokratisch gehalte van de BVD. Wie daarover wil
meepraten mag niet uitsluitend afhankelijk zijn van wat de BVD zelf
naar buiten brengt. "Voor wie de BVD werkelijk wil controleren
is Opening van zaken een onmisbare aanvulling op het
officiële jaarverslag. De StaatscourantMauricio Rosencof, E. Fernández Huidobro
Schipbreukelingen
Een dialoog uit de kelders van de dictatuur
Vertaald uit het Spaans door Kees Stad

1993, 430 pagina's ISBN 90-72768-26-4, NUGI 301 -
Prijs: Fl. 39,95; BFr. 799. (Porto: 5,-)

In 1973 werden negen gevangengenomen leiders van de Uruguayaanse verzetsbeweging Tupamaros door de militaire machthebbers van dat land tot gijzelaars verklaard. Ze werden naar kerkers in afgelegen kazernes overgeplaatst. Daar verbleven zij ruim elf jaar onder verbijsterende omstandigheden. De auteurs van dit boek, Mauricio Rosencof en Eleuterio Fernández Huidobro, behoorden tot deze negen gijzelaars. "Keeldichtknijpende transcriptie van oorspronkelijk op de Uruguayaanse radio uitgezonden gesprekken tussen twee leiders van de verzetsbeweging Tupamaros die elf jaar in vrijwel volstrekte isolatie in de kerkers van het militaire regime waren opgesloten." NRC handelsblad


Ada Ruis (red.)
Het huis groet de nieuwe morgen
Palestijnse vrouwen over hun leven

1993, 160 pagina's, met tekeningen van Safia
Boulghalgh ISBN 90-72768-27-2, NUGI 301/661 - Prijs:
Fl. 27,50; BFr. 550. (Porto: 5,-)

Uitgegeven in samenwerking met het Palestina Komitee

Het huis speelt in de verhalen van Palestijnse vrouwen een belangrijke rol. Niet alleen in de letterlijke betekenis, een huis om in te wonen, maar ook als symbool voor de Palestijnse gemeenschap, een gemeenschap zonder eigen land. Ondanks alle moeilijkheden door de Palestijnse nationale strijd, vindt het 'gewone' leven toch zijn doorgang. "De bundel is klaar en is bijzonder indrukwekkend. Het leven van Palestijnse vrouwen wordt vanzelfsprekend beheerst door de strijd met Israël en alles wat daarmee samenhangt, zoals geweld en het niet hebben van een eigen land. De verhalen zijn verschillend van karakter, maar misschien juist daardoor emotioneert de bundel als geheel." De Groene Amsterdammer


Joost Oorthuizen (red)
De schuldenboemerang
Gevolgen van de crisis in het Zuiden voor Nederland

Ravijn Reeks nr. 10, 1993, 120 pag. ISBN 90-72768-33-7,
NUGI 661/679/689 - Prijs: Fl. 17,50; BFr. 350. (Porto: 2,50)

In 1982 deelde de Mexicaanse minister van Financiën de
internationale banken mee dat Mexico de renteverplichtingen over zijn
buitenlandse schuld niet langer na kon komen. Al snel volgde een
reeks Derde Wereldlanden met dezelfde mededeling. De schuldencrisis
was een feit. De Schuldenboemerang laat zien dat niet alleen
de Derde Wereld het slachtoffer is. Het rijke Noorden krijgt de
problemen als een boemerang terug.De Rode Oortjes
Wie niet weg is, is gezien
De Marechaussee bespioneert anti-militaristen

Ravijn Reeks nr 9, 1993 76 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-29-9, NUGI 667/661 - Prijs: Fl. 12,50; BFr. 250.
(Porto: 2,50)

Bij een aanslag op de vliegbasis Deelen werden in 1992 acht helikopters ernstig beschadigd. Na de actie werden anti-militaristen uit het hele land intensief geobserveerd. In deze uitgave van de Ravijn Reeks wordt een aantal observaties onthuld die werden uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, een team van de Marechaussee. Eens te meer wordt duidelijk dat het met de privacy niet al te nauw wordt genomen. "In de eerste plaats is het boek een smakelijke beschrijving van de methoden en de geheimtaal die de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) bezigt Leeuwarder Courant


Hans Alles
Welzijnsimperialisme
Nieuwe orde in Somalië

Ravijn Reeks nr. 8, 1993. 64 pagina's ISBN 90-72768-28-0, NUGI
661/664 Prijs: Fl. 10,00; BFr. 200. (Porto: 2,50)

Op 9 december 1992 landden prime time in het volle licht van de televisiecamera's de eerste Amerikaanse troepen in Somalië. Deze actie werd alom met instemming begroet. Somalië is door een samenloop van omstandigheden voor de Verenigde Staten èn de Verenigde Naties een testcase geworden voor het puinruimen na de Koude Oorlog. Een onafhankelijk land is binnengevallen, zonder dat daar doorslaggevende strategische of economische redenen voor zijn: welzijnsimperialisme. Discussie over deze nieuwe vorm van kolonialisme is broodnodig. In Welzijnsimperialisme analyseert Hans Alles de jongste gebeurtenissen. Hoe kon de situatie in Somalië zo uit de hand lopen? Waarom nam Bush het initiatief tot interventie in Somalië? Waarom is in Somalië wel ingegrepen en in het voormalige Joegoslavië niet? Wat heeft de militaire interventie opgeleverd?


BILWET
Media Archief

1992, 272 pagina's NUGI 615/656 - ISBN
90-72768-23-X Prijs: 32,50; BFR. 650. (Porto: 5,-)

Deze bundel bevat de verspreide geschriften van de Stichting ter Bevordering van de Illegale Wetenschap (BILWET). Onderwerp zijn de media in de allerruimste zin van het woord. BILWET brengt de media op spekulatieve in kaart door ze op te roepen en te eisen dat ze duidelijk maken wie ze zijn. Zo wordt een onmogelijke expeditie ondernomen om het standpunt te vinden waarop de media van buitenaf te aanschouwen zijn. Het archief kent drie afdelingen: de Unidentified Theoretical Objects (UTO's), de definitieve essays en de bronnen van mediatheorie. De manifesten, bespiegelingen en besprekingen worden in door een meta-tekst over schrijven in de media. Het geheel is afgerond met een zelfreceptie van het archief.


Mascarpone
Gebroken wit
Politiek van de kleine verhalen

1992, 166 pagina's, met illustraties van Marijke Griffioen.
ISBN 90-72768-19-1, NUGI 656 - Prijs: Fl. 29,50; BFr. 598.
(Porto: 5,-)

Na de faillietverklaring van alle grote ideologieën is het
politieke denken in een vacuüm terechtgekomen. Maar, stelt
Mascarpone, juist deze leegte biedt de ruimte voor een veelheid
van kleine verhalen en praktijken. Gebroken Wit geeft zes
verschillende invullingen aan een anarchistische verwerking van het
postmoderne. Aan bod komen het politieke dubbelleven van
technologieën, het ontsnappen aan de economie, de ontmaskering van
de wetenschap, sexualiteit, ethiek en vrije culturele ruimtes.BILWET
Bewegingsleer
Kraken aan gene zijde van de media

1990, 304 pagina's ISBN 90-72768-07-8, NUGI 615 Prijs: Fl. 25,00;
BFr. 500. (Porto: 5,-)

Zeven amorele vertellingen uit en over de kraakbeweging van de jaren tachtig. Uiterst gedetailleerd beschrijft BILWET de ontwikkelingen ten tijde van het roerige decennium van het kraak/aktiewezen. De gebeurtenissen waren vaak zo verbluffend dat de media het nakijken hadden. Centrale vraag is: waarom kan de kraakbeweging niet verdwijnen? BILWET's Bewegingsleer ontwikkelt voor het eerst een gedachtengoed waarin plaats is voor de merkwaardige ervaring die aan kraken zo'n explosieve lading geeft. "Waar het bij de Bilwet-bewegingsleer vooral om gaat, is buiten de nepwereld van de media te blijven. Dit is het wat het boek, bijna zijns ondanks, sympathiek en intrigerend maakt." Vrij Nederland


Noam Chomsky, Eduardo Galeano e.a.
Oh Superman
Teksten over de demokratische heilstaat

Ravijn Reeks nr 7, 1992, 84 pagina's ISBN
90-72768-20-5 Prijs: Fl. 8,50; BFr. 170 . (Porto: 2,50)

Er bestaat op dit moment een opvallende eensgezindheid in spraakmakende politieke kringen dat de demokratie als overwinnaar uit de strijd tussen de twee grote ideologieën socialisme en kapitalisme gekomen is. Westerse demokratie zou zelfs hèt wondermiddel zijn tegen de eeuwige problemen op de hele wereld. Maar wat nu precies bedoeld wordt met het toverwoord demokratie blijft uitermate vaag. In deze bundeling artikelen tegen de algemene euforie, laten de auteurs weinig heel van deze jubelstemming en plaatsen het in een vijfhonderd jaar oude traditie van kolonialisme en imperialisme.


IN PRIJS VERLAAGD

André de Raaij
"Jullie deugen niet!"

1992, 20 pagina's ISBN 90-72768-25-6, NUGI 656 - Prijs: Fl. 15,-
BFr. 300. (oude prijs: Fl. 29,50) (Porto: 5,-)

De laatste jaren van volksdagblad De Waarheid 1983-1991 April 1990 viel het doek voor De Waarheid, Volksdagblad voor Nederland. Tien maanden later was het gedaan met haar opvolger het weekblad Forum. De nadagen van de communistische partij-pers vormen één van de merkwaardigste perioden uit de recente vaderlandse mediageschiedenis. "Jullie deugen niet!" is het verhaal van de communistische krant, van binnenuit beschreven, aan de hand van interviews met vele betrokkenen en mede gebaseerd op eigen ervaringen van de schrijver - als lezer en redacteur van de laatste twee jaar.


IN PRIJS VERLAAGD

Friso Roest en Wijnand Duyvendak
Palmen langs het IJ
Hekelschrift over de stad en de IJ-oevers

Ravijn Reeks nr. 5, 1992 80 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-20-5 Prijs: Fl. 5,- ; BFr. 100. (oude prijs: Fl.9,50)
(Porto: 2,50)

In verband met het al jaren woedende debat over de IJ-oevers in schreef
de initiatiefgroep Open Stad dit hekelschrift op de megalomane plannen
van het Amsterdamse stadsbestuur. De gemeente Amsterdam wil de stad in
het laatste decennium van deze eeuw van Sloterdijk tot het IJ-meer
omtoveren in een "toplocatie met internationale
allure".IN PRIJS VERLAAGD

René Didde
Blik op oneindig
Auto's in Amsterdam

Ravijn Reeks nr. 6, 1992, 54 pagina's ISBN 90-72768-18-3
Prijs: Fl. 2,-; BFr. 40 . (oude prijs: 8,50) (Porto: 2,50)

Amsterdam stikt in het blik. Wat voor de individuele automobilist een handig vervoermiddel was, is collectief gebruikt een nachtmerrie geworden. Een derde van de ruimte in de stad wordt al door de auto in beslag genomen. In deze brochure wordt op en journalistieke wijze een schat van informatie gegeven over het autoverkeer in Amsterdam.


IN PRIJS VERLAAGD

Fjodor Molenaar, Buro Jansen & Janssen
De Vluchteling achtervolgd
De BVD en asielzoekers

Ravijnreeks nr. 4, 1991 86 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-14-0, Prijs: Fl. 4,50; BFr. 90 (oude prijs: 8,50)
(Porto: Fl. 2,50)

De BVD benadert systematisch asielzoekers en vluchtelingen. Jansen
en Janssen beschrijft en analyseert zeventig pogingen om
organisaties van buitenlanders in Nederland en politieke structuren in
het land van herkomst in kaart te brengen.IN PRIJS VERLAAGD

Wijnand Duyvendak (red.)
Drugs, dollars en kazernes
Een invasie in Panama

Ravijn Reeks nr. 3, 1991, 78 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-13-2 Prijs: Fl. 5,-; BFr. 100. (oude prijs: 8,50)
(Porto: 2,50)

Een verslag van de invasie van de Verenigde Staten in Panama en de rampzalige nasleep. De bijna totale stilte rond de invasie was de aanleiding om in de pen te klimmen. In Panama kon de machtige noorderbuur ongehinderd haar gang gaan. Niemand keek ervan op of om. Achteraf bezien is de invasie in Panama een effectieve oefening geweest voor de massale aanval op Irak.


IN PRIJS VERLAAGD

AMOK
Een streep in het zand
Nieuwe Orde in de Golf

Ravijn i.s.m. XminY 1991, 222 pagina's ISBN 90-72768-16-7
Prijs: Fl. 9,- BFr. 180 (oude prijs: Fl.25,-) (Porto: Fl. 5,-)

De Golfoorlog was de eerste internationale confrontatie na de Koude Oorlog. De Verenigde Staten wierp zich op als de hoeder van een Nieuwe Orde die de rust en de internationale rechtsorde moest garanderen. Hoe ze dat deden, welke motieven ze hadden en in welke complexe situatie zij hun rol als wereldagent speelden zijn onderwerp van dit boek. "De auteurs hanteren gespierde taal, maar hun feitenmateriaal is in orde. Men hoeft het niet met hun mening eens te zijn om het boek toch te kunnen waarderen als een linkse interpretatie van het ware verhaal achter de Golfoorlog." De Volkskrant


IN PRIJS VERLAAGD

p.m.
bolo`bolo
Vertaald uit het Duits door A.M.

1990, 206 pagina's, geïllustreerd ISBN 90-72768-04-3,
NUGI 615 - Prijs: Fl. 5,00; BFr. 100. (oude prijs: Fl.15,-)(Porto: 2,50)

Het is hoog tijd de economie af te schaffen. Macht, milieu, massamedia -niet echt nodig. Maar zit de wereld niet te ingewikkeld in elkaar om haar zomaar te veranderen? In krap vijf jaar kan er een eind worden gemaakt aan de desastreuze gekte van de planetaire arbeidsmachine. De sleutel hiertoe is de bolo - een gemeenschap die haar zelfvoorziening regelt door uitwisseling van goederen, diensten en ideeën met bolo's elders op de aardbol. Van de Zürichse beweging van 80.


IN PRIJS VERLAAGD

Edgar Chamorro
De Contra's verpakt
Een geval van CIA-desinformatie

Vertaald uit het Engels 1989, 88 pagina's ISBN 90-72768-05-1,
NUGI 656 - Prijs: Fl. 10,- ; BFr. 200 . (oude prijs: Fl.16,50)
(Porto: 2,50)

Dit boek geeft een unieke blik in de keuken van de politieke praktijken van de CIA. De auteur Edgar Chamorro was van 1982 tot 1984 lid van het hoofdbestuur van de Contra's die door de CIA werden gebruikt om de Sandinistische revolutie in Nicaragua te saboteren. Zijnde verantwoordelijk voor de public relations van de Contra's, moest Chamorri uitvoeren wat de CIA hem voorlegde: het verspreiden van een grote reeks leugens en laster.


IN PRIJS VERLAAGD

Chris van der Borgh, Jon Marrée
Borsele: de plaats Nergens

1990, 130 pag. ISBN 90-72768-08-6, NUGI 651/653 Prijs: Fl. 5,- ;
BFr. 100 . (oude prijs: Fl. 15,-)(Porto: 2,50)

Een boek over Borsele, waarin in de woorden van de bewoners verslag wordt gedaan van de vele veranderingen in het dorp gedurende de afgelopen 20 jaar. De overgang van de aardappelen en de suikerbieten naar de chemische industrie, de olieraffinaderij en de kerncentrale. Uit de doeken wordt gedaan hoe het radioactief afval naar de gemeente kwam en hoe ook de gezagstrouwe inwoners zich er tegen keerden.


IN PRIJS VERLAAGD

René Didde e.a.
Als het tij keert
Shell en Nederland, macht en verbeelding

1989, 160 pag., rijk geïllustreerd ISBN 90-72768-06-X,
NUGI 661/656/921 Prijs: Fl. 5,- ; BFr. 100 . (oude prijs: Fl. 19,50)
(Porto: Fl. 5,- )

Als het tij keert is een collage van onderzoek, reportage en beeldmateriaal, uitbundig vormgegeven op A4-formaat. Het boek, dat uitkwam naar aanleiding van het blokkade-spektakel bij het Shell-laboratorium in april '89, doet onderzoek naar de macht van Shell in Nederland en attaqueert de beeldvorming waarin de multinational zich hult.


IN PRIJS VERLAAGD

BILWET
Het Beeldenrijk
Over stralingsangst en ruimte verlangen

1985, 180 pagina's ISBN 90-71318-02-8 Prijs: Fl. 4,90; BFr. 98 .
(oude prijs: Fl. 25,-)(Porto: Fl. 2,50)

In Het Beeldenrijk omschrijft BILWET constructies van angsten en verlangens die breken met de vertrouwde punten waarop mensen worden aangesproken: het werk en de sex.


IN PRIJS VERLAAGD

Studenten tegen apartheid
De Shell-connectie
Shell, Zuid-Afrika en de Nederlandse Universiteiten

Ravijn Reeks nr.1, 1990, 54 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-11-6 Prijs: Fl. 4,- ; BFr. 80 . (Porto: 2,50)

In deze brochure wordt beschreven hoe Shell door een netwerk van persoonlijke banden, dubbelfuncties, geheime onderzoekscontracten, sponsoring en recruitment probeert op de universiteiten voor haar interessant onderzoek en jong talent op het spoor te komen.


UITVERKOCHT

Buro Jansen en Janssen
Regenjassen demokratie
BVD-infiltraties bij aktievoerders

Ravijnreeks nr. 2, 1990 ISBN 90-72768-10-8

UITVERKOCHT

Kadir van Lohuizen, Michiel de Ruiter
Leven in verzet
De Palestijnse volksopstand in foto's en reportages

1988, ISBN 90-72768-01-9

UITVERKOCHT

Peter Klerks
Terreurbestrijding in Nederland 1970-1988

1989, ISBN 90-72768-02-7

UITVERKOCHT

Daniël de Roulet
Reken niet op ons
Hackerkrimi

1990, ISBN 90-72768-09-4

LEVERINGSVOORWAARDEN

Alle uitgaven zijn rechtstreeks bij Ravijn te bestellen. Ze zijn
niet verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis.


LEVERING OP REKENING

Bij rechtstreekse levering betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. aantal kortingspercentage 1 30% 2 35% 3 of meer 40% Nabestellingen gelden als nieuwe order. Bij verzending per post kunnen de kosten in rekening gebracht worden.

RECHT-VAN-RETOUR

Bij recht-van-retour (R.v.R) levering geldt een vaste korting van 30%, ongeacht het aantal exemplaren dat wordt afgenomen. De R.v.R termijn is 6 maanden. Mocht u binnen 6 maanden niet alle geleverde exemplaren verkocht hebben, dan bent u verplicht de niet verkochte exemplaren terug te zenden, tenzij in overleg de R.v.R. termijn wordt verlengd. Zonder overleg beschouwen wij na het verstrijken van de termijn de niet geretourneerde exemplaren als verkocht. Beschadigde exemplaren worden door ons niet teruggenomen. Verzending van R.v.R.©bestellingen vinden in principe plaats per vervoerscentrale (VC). Retourzendingen per VC moeten gestuurd naar: Babylon De Geus t.a.v. Ravijn, Rapenburg 33, 1011 TV Amsterdam.

DE RAVIJN STANDING-ORDER BOEKHANDELS

Voor de Ravijn standing-order boekhandel gelden gunstiger voorwaarden. Een standing-order boekhandel verplicht zich om van alle uitgaven 2 exemplaren af te nemen. De korting bedraagt 40%. De titels worden automatisch toegezonden. Voor nabestellingen geldt, ongeacht het aantal, recht-van-retour met eveneens 40% korting. Afrekening geschiedt uiterlijk na een half jaar middels een rekeningoverzicht. Verzendkosten worden niet in rekening gebracht.

PARTICULIEREN

Voor particulieren is het mogelijk rechtstreeks te bestellen door de prijs plus de portokosten over te maken op de giro van Ravijn onder vermelding van de titel.

BELGIE

Ravijn wordt in België vertegenwoordigd door: Uitgeverij EPO Lange Pastoorstraat 25-27 B 2600 Berchem Tel.: 03-2396874 Fax : 03-2184604

Uitgeverij Ravijn Bezoekadres: Van Ostadestraat 233 B, 1073 TN Amsterdam Postadres: Postbus 76116, 1070 EC Amsterdam Tel.: 020-6713459 Giro: 2424940