Antenna Diverse Gebruikers

Vanuit deze pagina kunt u meer informatie opvragen van en over gebruikers aangesloten bij Antenna of nu terugkeren naar de Antenna gebruikers index.

Naast deze voorbeelden zijn er diverse andere soorten organisaties bij Antenna aangesloten die aktief zijn op het gebied van arbeid, vrouwen, mensenrechten, vluchtelingen, racisme, minderheden en woongemeenschappen, zoals bijvoorbeeld Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme.