Antenna in Nederland

Antenna verzorgt sinds 1986 Internet-diensten voor onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het host-systeem in Nijmegen verzorgt Internet-toegang, ook aansluitingen voor BBS-en van scholen en van instituten en organisaties, Internet-verbindingen voor lokale netwerken (LAN’s) en aansluitingen voor databanken.

Het nieuwe kantoor in Amsterdam is de thuisbasis nieuwe Antenna-diensten waaronder het nieuwe vrouwennetwerk @vrouwen.net, een WWW-cache voor sneller toegang tot WWW-informatie en training- en support-diensten voor Antenna-gebruikers in de regio West.

Binnenkort volgt nog een regio-kantoor in Hengelo. Daarmee wordt Nederland in feite opgedeeld in drie regioos:

 • West met als uitvalsbasis Amsterdam en nadruk op Vrouwen.Net en Milieu
 • Oost met als uitvalsbasis Hengelo met nadruk op Onderwijs
 • Zuid met als uitvalsbasis Nijmegen met nadruk op Ontwikkelingssamenwerking
  Alle kantoren bieden zo de mogelijkheid van snellere werkbezoeken bij noodsituaties, eigen trainingsmogelijkheden, eigen helpdesk en een eigen Server. Met de groei van Internet hopen we zo onnodige vertragingen in ondersteuning, berichtenverkeer en toegang tot informatie-diensten tijdig op te lossen.

De nu deels voor interaktieve toegang tot GreenNet en Antenna opengestelde inbelpunten van NLnet (25 in totaal) worden gereed gemaakt voor UUCP verkeer (t.b.v. LAN- en BBS-links) en SLIP/PPP. De Mail en WWW aktiviteiten van Antenna worden dan verdeeld naar keuze over de regionale of thematische servers, waarbij elk van de drie Antenna servers informatie-diensten kopieren.

Antenna’s gebruikers zijn voornamelijk te vinden onder onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de media, maar vanwege het unieke informatie-aanbod en de goede gebruikersondersteuning hebben ook veel individuele gebruikers aansluiting gezocht bij Antenna.

Antenna Wereldwijd

Antenna’s aktiviteiten beperken zich niet tot Nederland. Antenna heeft
ruime ervaring in het opzetten van host-systemen in Afrika, Azië,
Latijns Amerika en Europa en heeft momenteel projecten lopen in Centraal- en Oost Europa, Afrika en de Arabische Regio.

Antenna’s internationale activiteiten vinden plaats binnen de
Association for Progressive Communications (APC), een coalitie van
NGO-netwerken in meer dan 75 landen. Antenna is de Nederlandse
vertegenwoordiger van APC. De APC-netwerken bieden toegang tot
informatie- en netwerkdiensten aan gebruikers en organisaties in meer
dan 130 landen, waaronder veel landen zonder direkte Internet-toegang.
Meer dan 30.000 maatschappelijke organisaties maken gebruik van APC.

Daarnaast maakt Antenna deel uit van Antenna International een platform
van vergelijkbare dienstverlenende organisaties op het gebied van
verantwoorde technologie bestaande uit Antenna organisaties in India,
Colombia, Rusland, de VS, Zwitserland, Frankrijk en Nederland.

Informatiediensten

Antenna’s informatiediensten bieden, naast alle informatie die op het Internet te vinden is, Nederlandstalige nieuwsgroepen – het Ander Nieuws Netwerk (ANN), het unieke APC-materiaal – meer dan duizend nieuwsgroepen met bijzonder nieuws, informatie en discussies uit alle landen waar APC actief is, Antenna databanken en nieuwsgroepen van Nederlandse organisaties. Al deze informatie is door onze documentalist georganiseerd naar thema, regio en land. Via Antenna’s World Wide Web (WWW) site of door eenvoudig in te bellen kunt U deze Antenna en Internet informatie snel lokaliseren of doorzoeken. Sommige diensten zijn voorbehouden aan leden van APC.

Netwerkdiensten

Antenna heeft ruime ervaring in het koppelen van grote en/of gedecentraliseerde organisaties of coalities van orgnaisties, instellingen of scholen. Antenna leverde de koppeling van het wereldwijde communicatie-systeem van GreenPeace International met het Internet, en bouwde ook hun WWW-site al maanden in de top 5%.

Verdere werkte Antenna mee aan de direkte Internet-servers zoals die
van Artsen Zonder Grenzen, Mediaport Rotterdam en de Nuffic. Meer dan
800 scholen zijn via Antenna aan het Internet gekoppeld, meestal via
een van de regionale onderwijsnetwerken en BBS systemen van de OWG,
PRIMONET of PABOs als Domstad of Edith Stein of projekten als ASP van
de UNESCO. Tevens biedt Antenna aansluiting van LAN’s van organisaties
zoals ICCO, CEBEMO, NOVIB of een Internet link met een ‘ouderwetse’
XT-computer van een individuele gebruiker.

Trainingen

Antenna biedt trainingen op maat over verschillende onderwerpen en netwerkdiensten. Vanaf eerste orientatie en introduktie tot en met opzetten van eigen WWW sites, databanken en LAN koppelingen. In Amsterdam, Hengelo en Nijmegen worden eigen trainingsruimtes ingericht.

@vrouwen.net

@vrouwen.net is Antenna’s zusternetwerk dat begin 1996
volledig operationeel zal zijn. Dit thematische netwerk is
toegankelijk voor iedereen met en zonder Internet-aansluiting en
biedt Nederlands en internationaal nieuws en informatie van en voor
vrouwen en organisaties die zich bezighouden met gender-kwesties,
vrouwen en ontwikkeling, vrouwen en arbeid, enz.

Behalve @vrouwen.net is Antenna ook nauw betrokken bij vergelijkbare
platforms zoals VIIO (ontwikkelingssamenwerking), PETTO (onderwijs) en
LMO (milieu). Voor vele activiteiten van deze platforms wordt Antenna
gebruikt als dienstverlener van diverse netwerkdiensten.

Tarieven

Per 1 januari 1996 gelden de volgende tarieven:

Een volledig Antenna- of @vrouwen.net-lidmaatschap is fl. 27,- per
maand, inclusief 1 uur gebruik. Voor ieder extra uur betaald men fl. 3,-.
Het is mogelijk nagenoeg overal in Nederland lokaal in te bellen.
Het lidmaatschap is inclusief:

 • communicatie-programma’s (WindMail voor off-line email en nieuws
  [DOS en Windows] en/of HypeNet voor SLIP/PPP inclusief WWW, FTP programma’s);
 • APC-lidmaatschap;
 • Antenna’s support- en informatiediensten;
  Voor het koppelen van groepen, LAN’s en BBS-en bestaan speciale tarieven met hoge kortingen.

Een los APC-lidmaatschap is fl. 9,- per maand. De APC-nieuwsgroepen kunnen dan via het Internet worden opgehaald bij Antenna (NNTP of UUCP).

N.B. Alle prijzen zijn exclusief 17,5 % BTW


Een greep uit Antenna’s nieuwsgroepen:

Thematisch nieuws: aangepaste technologie, afval, AIDS, arbeid,
bestrijdingsmiddelen, bevolking, biodiversiteit, censuur, droogte,
duurzame ontwikkeling, homosexualiteit, mensenrechten,
ontwikkelingssamenwerking, racisme, vluchtelingen, wildlife,
wind-energie, enz.

Geografisch nieuws: (Zuid) (Noord) (Zuidelijk) Afrika, (Oost)
Europa, Voormalig Joegoslavië, Rusland, (Zuid-oost) (Zuid) Azië,
Oost-Timor, China, Indonesië, Tibet, India, Filipijnen, Midden
Oosten, Caraïbisch Gebied, (Midden) (Latijns) Amerika, Nicaragua, El
Salvador, enz.

Een greep uit Antenna’s gebruikersbestand:

Milieu, Ontwikkeling en Media: Greenpeace, WWF Wereldnatuurfonds,
Milieudefensie, St. Natuur en Milieu, Platform Duurzame ontwikkeling,
ASEED, EYFA, St. Voor een Schoon Suriname, LMO, AGROECO, HIVOS, St. Doen, NOVIB, ICCO, CEBEMO, BijEEN, NUFFIC/CIRAN, WIDE, Both Ends, DHV, Rode Kruis Nederland, Tibet Support group, Vrouwenberaad, HAI,
Indonesie Komite, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van
VROM, IPS, NVJ, IKON, VPRO, EO, IAMCR, Nieuwsbank, Stichting V2,
Noticias Europa, Bedrijfsfonds voor de Pers, Ecooperation, enz.

Onderwijs: I*EARN, Edith Stein Hogeschool, Domstad Hogeschool,
ABC, SLO, LSO, Centrum voor Vrouwenstudies KUN, IISG, ISS, ASPnet,
PRIMOnet, vele basisscholen en scholen voor bijzonder onderwijs.

Antenna in Nederland