Antenna Network sinds 1986

Het Antenna Network is een breed verband van organisaties meestal opererend onder de naam Antenna dan wel in partnerschap met een andere organisatie. Wat we allemaal delen zijn activiteiten gericht op het onderzoeken en inzetten van ‘low cost technologies for low income groups‘. Er is gemeenschappelijk Antenna Charter.

Antenna is oorspronkelijk begonnen als Antenna International in Fribourg om een reeks FM-radio zenders te verspreiden en ondersteunen als uitwerking van Artikel 19 van de VN declaratie van mensenrechten zoals vastgesteld in 1948: Het recht van iedereen op communicatie en informatie. Voor Antenna lag dat aanvankelijk op faciliteren van het verspreiden van informatie.

In 1985 participeerde een van de oprichters van Antenna bij een experiment waarbij in Senegal in de Sahel-zone een klein dorp E-mail faciliteiten kreeg via het uitwisselen van berichten met elk uur overkomende oude weersatellieten die gemakkelijk tot electronisch postkantoor konden worden omgebouwd. Nationale PTT’s maar ook de ITU waren niet direct gecharmeerd van deze vrije directe internationale communicatie zonder tussenkomst van door de overheden gecontroleerde media.

In april 1986 stelde Denis von der Weid tijdens een Interdoc Conference nabij Rome dat vrije communicatie en informatie ook zou moeten gelden voor de Ruimte. Met zijn pleidooi voor een vrij verkeer van informatie en vrije communicatie als universeel grondrecht overtuigde hij Dave Spooner en Michael Polman om hun ondersteunende activiteiten en onderzoek naar een electronisch berichten system (later e-mail genoemd) ook onder de naam Antenna te gaan opereren.

Antenna is een van de oudste internetproviders in Europa en ondersteunt vele maatschappelijke organisaties wereldwijd met internetdiensten sinds 1986. Antenna beschikt over eigen servercapaciteit in Nederland en Duitsland en werkt samen met haar zusterorganisaties in Geneve, Parijs en Madurai (India).

Stichting Antenna heeft in de loop der jaren soortgelijke not-for-profit networking platforms overgenomen zoals Agora (België), APS (Nederland) en Inform (Denemarken).

Een verkorte technische geschiedenis van Stichting Antenna is hier te lezen. Het geeft een beeld van de vroege rol die Antenna speelde in de tachtiger jaren.

Eind 1989 werd de Antenna Association opgericht door Denis von der Weid en Michael Polman in Geneve waar Antenna Zwitserland, Antenna India, Antenna Colombia en Antenna Nederland in samenwerkten. Deze vereniging is in 2010 omgezet in een stichting en wordt nu gecoördineerd vanuit Geneve door de Antenna Fondation.

Onze Zwitserse zusterorganisatie Antenna is actief op andere terreinen van technologie zoals voeding, drinkwater, traditionele medicijnen en energie. Waar Antenna Nederland blijvend gekozen heeft voor het recht op informatie en communicatie en het ondersteunen van emancipatie- en educatie-projecten, heeft de Zwitserse tak haar bakens verlegd richting het recht op voeding, drinkwater en gezondheid. Ook deze Antenna probeert te pionieren met het ondersteunen en stimuleren van deze grondrechten en biedt en gebruikt daarvoor technologische oplossingen.

Antenna Trust in Madurai India heeft een site waar de kernactiviteiten van Antenna in India worden toegelicht. Centraal staan de strijd tegen ondervoeding met de productie en distributie van spirulina en het bieden van microcredieten aan zelfhulpgroepen van vrouwen. Antenna Trust werkt net als Stichting Antenna op basis van zelfvoorziening. Met de inkomsten uit de productie van medicinale planten, tropische potplanten, spirulina en andere producten worden vele kinderen in Madurai die leiden aan ondervoeding dagelijks geholpen. Op dit moment is er een project gestart om de zelfvoorzienende formule in 80 locaties overal in India op te starten.