AVG in werking getreden

AVG in werking getreden

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de hele Europese Unie in werking getreden. Antenna verwelkomt deze AVG, omdat daarmee de rechten van gebruikers van het Internet binnen de Europese Unie een stuk beter zijn omschreven en geregeld. Ook kan men waarnemen dat buiten de Europese Unie Internet-diensten hun privacy-instellingen en voorwaarden hebben aangepast.

Privacy op zich is weliswaar een erg moeilijk vol te houden concept op het Internet – al sinds het eind van de negentiger jaren van de vorige eeuw -, maar elke poging om gebruikers op het Internet meer rechten en meer zicht te geven op het gebruik van de  – aan hen verbonden -gegevens is een goede zaak.

Weliswaar geldt de AVG voornamelijk tussen natuurlijke personen en marktgerichte partijen die persoonsgegevens willen benutten voor hun marketing, toch zullen veel personen iets van het vertrouwen kunnen terugwinnen dat het Internet niet alleen een markt-vehicle is voor grote ondernemingen. 

In een aparte pagina hebben wij onze Privacy-verklaring geplaatst met links naar ons Privacy-reglement voor onze klanten en onze nieuwe Algemene Voorwaarden per 24 mei 2018 plus een voorbeeld van onze Verwerkersovereenkomst.

AVG in werking getreden