Support

Complete headers opvragen

Complete headers opvragen

Soms is het handig dat je kan zien welke pad het bericht heeft afgeleverd: van de zender tot aan de ontvanger. Dit staat beschreven in de header van het bericht. Hoe kun je deze headers inzien? Voor MS producten zie:https://support.office.com/nl-nl/article/E-mailberichtkoppen-weergeven-cd039382-dc6e-4264-ac74-c048563d212c