Historie

Netwerken voor mens en milieu

Netwerken voor mens en milieu

Internet als ‘virtuele gemeenschap’ zal waarschijnlijk even virtueel blijven
als de belofte dat de nieuwe media de problemen van mens en milieu oplossen.
Voor diegenen echter voor wie de toegang tot de digitale snelweg betaalbaar,
begrijpbaar en dus bereikbaar wordt gloren er onbekende beloftes van nieuwe
vormen van communicatie, informatieverschaffing, amusement en consumptie.

Antenna: Networking in progress

Antenna: Networking in progress

Antenna vertegenwoordigt in Nederland de ‘Association for Progressive
Communications'(APC), een wereldwijd platform van host-organisaties
met leden en partners in meer dan 75 landen met meer dan
35.000 maatschappelijke organisaties aktief op het gebied van
milieu, ontwikkelingssamenwerking, arbeid, mensenrechten,
vluchtelingen, vrede, gezondheid, vrouwen ed.