Samen naar duurzame mobiliteit

Foto: Andersreizen.nu

In het netwerk Anders Reizen werken ruim 50 grote Nederlandse organisaties samen aan de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit. Zij delen de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 50% verminderd te hebben (t.o.v. 2016 per fte). Met behulp van 10  koplopermaatregelen krijgen zij praktische handvatten voor het invoeren van een nieuw mobiliteitsbeleid. Lees meer.

Antenna ontwikkelde de mobiliteitsvoetafdruk in 2011
Samen naar duurzame mobiliteit