Workshop ICT en milieu

Workshop ICT en milieu

15-06-2007

DCF 1.0

Verslag door Leo den Uil
Workshop gehouden door Michael Polman, directeur van de stichting Antenna.

Stichting Antenna ondersteunt sinds 1986 maatschappelijke organisaties op het gebied van ICT. Antenna ondersteunt een vijfhonderdtal organisaties op het gebied van milieu, ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingen, gezondheid en onderwijs. Bekende organisaties daarbij zijn Greenpeace, Milieudefensie, De Kleine Aarde, Fair Trade en Artsen zonder Grenzen. Antenna heeft samen met de vereniging Leefmilieu de webportal lokale luchtkwaliteit gerealiseerd.

De geschiedenis van Antenna valt vrijwel samen met de geschiedenis van het internet. De eerste website van Greenpeace, die Antenna bouwde, hoorde bij de eerste 100 websites in de wereld. Vanaf het begin is Antenna een maatschappelijk betrokken provider geweest. Dit uit zich onder meer in aandacht voor de positieve, maar zeker ook voor de negatieve milieu- effecten van ICT. Het gebruik van e-mail bijvoorbeeld, bespaart enorm veel papier en transportbewegingen. Daarbij is het echter belangrijk dat we ons bewust zijn van een aantal negatieve milieu-effecten. Te noemen is de productie van computers, die relatief erg vervuilend is. Het stroomverbruik van PC’s en servers stijgt hand over hand, waarbij met name de koeling van de apparatuur een opvallend grote energievreter blijkt te zijn. De stormachtige opkomst van e-mail als communicatiemiddel is gepaard gegaan met een nog veel intensiever rondsturen van ongewenste mails; maar liefst 97 van elke 100 mails zijn spam!

Een belangrijke trend op het internet zijn websites die werken met feedback systemen. Op deze sites voert de gebruiker persoonlijke informatie in, waarna hij of zij op maat samengestelde informatie terugkrijgt. Voorbeelden hiervan waarbij Antenna betrokken is, zijn het webportaal Lokale Luchtkwaliteit en de site voor het berekenen van de Klimaatvoetafdruk. Het is belangrijk dat een site vervolgens mogelijke vervolgstappen koppelt aan de gepresenteerde informatie. Bijvoorbeeld mogelijke acties die je zou kunnen uitvoeren om jouw klimaatvoetafdruk kleiner te maken. Hiervoor kun je dan weer verwijzen naar andere sites. Voor een site is het van belang dat je geen ‘doodlopende straat’ bent: verwijs door en zorg dat er naar jou wordt doorverwezen. Dit is belangrijk omdat steeds minder sitebezoekers binnenkomen door ‘de voordeur’, zoals door het intypen van de sitenaam, of door het gericht zoeken met Google.

Bron: https://www.leefmilieu.nl/node/1329/

Workshop ICT en milieu