Workshop rondom “Low Cost Technologies”

In Nederland is de naam Antenna in de wereld van maatschappelijke organisaties en educatieve instellingen vooral bekend als ISP en ontwikkelaar van allerlei webapplicaties. Stichting Antenna werd in mei 1986 opgericht om ICT toepassingen en met name het gebruik van het Internet te promoten en te faciliteren. In het komende jaar tot aan ons 25-jarig jubileum op 1 mei 2010 willen we met geïntereseerden en gebruikers van Antenna stilstaan bij diverse aspecten van “Low Cost Technologies”.

Prof. Denis von der Weid, president Antenna

19 mei organiseren wij in Den Haag een Antenna Workshop met Dr. Denis von der Weid, hoogleraar Recht en Economie en oprichter en president van Antenna Technologies in Genève. Tijdens deze bijeenkomst zullen we aandacht vragen voor de rol die technologie kan spelen bij het oplossen van structurele problemen voor de minst bevoordeelden in het Zuiden.

Na een korte inleiding willen we met de deelnemers nader ingaan op praktische aspecten van de inzet van “Low Cost Technologies”. Het gaat uitdrukkelijk niet om een fondsenwerving, maar om een vrije uitwisseling van gedachten en ervaringen rondom dit thema.

Veel organisaties zijn nog niet voldoende bekend met de mogelijkheden om diverse soorten technologieën in te zetten, waarmee de minst bevoordeelden zelf kunnen werken aan duurzame oplossingen voor problemen als ondervoeding, schoon drinkwater etc. Antenna heeft hier al vele jaren ervaring mee en wil haar ervaringen en expertise openlijk delen.

ICT, het Internet en het recht op informatie en communicatie (Art. 19 VN declaratie mensenrechten) zijn niet de enige soorten technologie waar wij ons mee bezig houden. Antenna maakt sinds 1989 deel uit van Antenna Technologies een netwerk van zelfstandige organisaties in Europa, Azië en Afrika, die belangeloos samen werken aan duurzame en betaalbare oplossingen voor (onder)voeding, onderwijs, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voorkomen van kinder- en moedersterfte, bestrijding van aids en malaria, schoon drinkwater, eerlijker handel en minder schulden. Hieronder enkele voorbeelden van de onderwerpen die op 19 mei aan bod zullen komen.

Ondervoeding

Sinds vorig jaar biedt Antenna in Nederland Spirulina aan als voedingssupplement dat door Antenna Trust in India wordt verbouwd. Het overgrote deel van de productie is bedoeld voor het verspreiden van Spirulina onder kinderen in Tamil Nadu. Honger is namelijk vandaag de dag het probleem niet meer, het gaat om systematische ondervoeding: een tekort aan micro-nutriënten (vitamines, mineralen en aminozuren) belemmert de groei van kinderen en het welzijn van vitale functies in het lichaam. Over de hele wereld sterven volgens UNICEF-cijfers per dag 36.000 kinderen aan ondervoeding. In India leidt bijna 47% van de kinderen tot 3 jaar aan ondervoeding, meer dan 20% van de gehele bevolking is ondervoed. De grootste gebreken zijn er bij vitamine A, ijzer en eiwitten.

Spirulina bevat veel van deze voedingsstoffen en kan daarom een grote rol spelen in de strijd tegen ondervoeding. De WHO en UNICEF zijn daarom zeer geïnteresseerd in Spirulina.

For Progress Not for Profit

De kracht van Antenna Spirulina zit vooral in de “For Progress Not for Profit” -aanpak, zowel door Antenna in India als Antenna in Nederland. We financieren de productie per jaar voorruit zonder rente. De productie wordt gedaan door vrouwen die daarmee zelf een eerlijk inkomen kunnen verdienen. We betalen daarvoor een hogere prijs dan de lokale opbrengst van Spirulina. We betalen voor elke kilo die naar Europa komt ook één kilo bestemd voor het voeden van kinderen in India. Bovendien stoppen we een deel van de inkomsten in een eigen fonds om ecologische toiletten te financieren in rurale gebieden in India. Deze sanitaire voorzieningen zijn schaars in India en veel gezondheidsproblemen kunnen zo voorkomen worden, vooral voor vrouwen en kinderen.

Alle Antenna’s promoten het inzetten van diverse soorten technologie op duurzame basis, wat betekent dat zelfstandige organisaties een groot deel van hun inkomsten verdienen met het produceren en verkopen van Spirulina, schoon drinkwater, medicinale planten etc.

Drinkwater

Op eenzelfde wijze is Antenna betrokken bij schoon drinkwater. Met een eenvoudig hulpmiddel, dat door Antenna Technologies in Genève is ontwikkeld, kan met een zonnecel of auto-accu gemakkelijk de dagelijkse
drinkwaterbehoefte van een dorp worden verzorgd. Op wereldschaal hebben 2,6 miliard mensen nog geen toegang tot schoon drinkwater. In Goma verkopen vrouwen Uzima flesjes met geconcentreerd gechloreerd water waarmee men eenvoudig veilig drinkwater kan produceren. Op deze
wijze wordt aan tienduizenden mensen schoon drinkwater geboden tegen kostprijs. Ook in Haïti werd na de aardbeving succesvol gewerkt met door Antenna beschikbaar gestelde apparatuur.

Medicinale planten

Technologie hoeft niet altijd ‘high tech’ te zijn, Spirulina is daar een goed voorbeeld van, maar er zijn meer voorbeelden. Diverse planten bevatten een natuurlijk paludrine dat Malaria kan voorkomen. In Afrika worden deze planten verbouwd om het hoofd te bieden aan Malaria.

Er zijn vele voorbeelden waarmee men praktische oplossingen kan bieden aan mondiale problemen. Technologie speelt daarin een belangrijke rol. Antenna heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek doen naar en het promoten van “Low Cost Technologies” en het trainen van organisaties die deze technologieën duurzaam en zelfvoorzienend willen inzetten.

Workshop rondom “Low Cost Technologies”