World Wide Web 30 jaar

World Wide Web 30 jaar

Tim Berners-Lee (Foto: web.cern.ch)

In maart 1989 presenteerde Tim Berners-Lee een concept voor het presenteren en verspreiden van informatie via het Internet. Tot dan waren de enige opties voor openbare verspreiding Gopher en Usenet. Gopher werkte met kleine menu’s en net als Usenet kon nieuws alleen verspreid worden als platte tekst (ASCII). Usenet wordt nog steeds benut om discussies en bestanden te netwerken via digitale kiosken die het verspreiden aan hun gebruikers. Gopher had nog het meeste weg van Teletext, men moest nummers ingeven. Videotex was een andere voorloper.

Wat Berners-Lee voorstelde zou het mogelijk maken teksten op te vragen middels een uniform adres (URL) via een nieuw protocol (HTTP). Door een browser lokaal in een opmaak getoond worden die sterk leek op de grafische schil van de Apple, Windows, Novell e.d. Men kon de opmaak middels een bepaalde taal meesturen (HTML).

In 1990 bouwde Berners-Lee de eerste browser ter wereld en in augustus 1991 zette hij de eerste website ter wereld online, info.cern.ch. Die is nog steeds in de lucht. Inmddels zitten ongeveer 4 miljard mensen op het wereldwijde web en zijn er ongeveer 1,5 miljard websites.

Tim Berners-Lee still active on WWW

Wat vaak vergeten wordt is dat Internet bij uitstek een platform is waar vele mensen samen- of parallel werken aan technologische oplossingen. Twee voorbeelden uit onze eigen omgeving, maar zo zijn er vele meer:
Rolf Pixley een Amerikaan bouwde in Amsterdam voor het Seropositive Ball met Hypercard in 1990 ook al een multi-media omgeving.
En in 1991 werd Antenna gevraagd door WWF International om een systeem te maken voor hun wereldwijde netwerk wat tekst en foto’s gelijkertijd kon weergeven.

Dit doet niets af aan het baanbrekende werk van Berners-Lee, maar zoals zo vaak zijn er vele oplossingen door vele mensen bedacht. Berners-Lee zorgde er wel voor dat zijn protocol en technologie breed verspreid kon worden vanaf het begin: dat heeft het World Wide Web mogelijk gemaakt.

First WWW server (Foto: web.cern.ch)

World Wide Web 30 jaar