Leer- en werkomgevingen

E-mail bestaat voornamelijk uit individuele communicatie, behalve dan de nieuwsbrieven en mailinglijsten waarbij veel mensen gelijkertijd worden geïnformeerd. Nog belangrijker gaan o.i. de leer- en werkomgevingen worden die het mogelijk maken om te leren, samen te werken ongeacht de eigen locatie en het tijdstip (of tijdzone). We noemen zo’n omgeving Extranet. Eigenlijk een Intranet, maar dan wereldwijd en toch besloten.

Extranet

In 1991 werd Antenna al gevraagd om voor WWF International een on-line computerconferencing omgeving te bouwen. Voor CIDSE een internationaal platform van katholieke ontwikkelingsorganisaties bouwden we een Extranet. Agenda’s, contacten, documenten en taken konden on-line op een veilige en besloten manier worden gedeeld. Daarna volgden organisaties zoals een groep van 14 Gemeentes in Nood-Brabant die rondom milieutaken intensief wilden samenwerken.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Tuberculose (KNCV) bouwden we een Extranet voor haar internationale affiliaties en samenwerkingsprojecten – zoals met USAid – rondom Tuberculose.

Voor Solidaridad maakten we ook een Extranet voor hun wereldwijde affiliaties rondom Fair Trade. Het meest recente Extranet bouwden we voor Stichting Natuur en Milieu (SNM) in het samenwerkingsproject ‘Andersreizen.nu’ met de NS en VNO/NCW. Meer over Antenna’s Extranet projecten zijn te lezen in dit Engelse item.

Leeromgevingen

In 2000 begonnen we on-line leeromgevingen te bouwen voor Primair- en Voortgezet onderwijs middel ons eigen Open Source pakket LINE. LINE staat voor Learning in Networked Environments en werd mede met het ITS van de Radboud Universiteit opgezet onder begeleiding van de onderwijsbegeleidingsdiensten APS, CPS en de KPC-Groep.

Later werd dit project jarenlang gebruikt voor een vernieuwingsproject voor het hele Groene Onderwijs (VMBO, MBO en HBO) met doorlopende leerlijnen en competentiegericht onderwijs. Ook ROC Flevoland probeerde haar onderwijsvernieuwing met LINE vorm te geven.

Voor KNCV werd een internationale leeromgeving met automatische testen en nakijk-modules ingericht waarbij ook het Open Source leersysteem van Moodle werd ingezet.

De laatste jaren spitsen de ontwikkelingen met LINE zich vooral toe op het faciliteren van Voortgezet Onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke beperking of die om wille van hun gezondheid niet op reguliere scholen terecht kunnen. In 2019 werden weer veel nieuwe functies toegevoegd.