Benut stikstofcrisis als kans

voor natuur en alle Nederlanders

Natuur- en milieuorganisaties spraken zich op het Catshuis uit voor de natuur. Ook Natuur & Milieu – een van de oudste klanten van Antenna – was daarbij aanwezig. Net als andere andere (oud-)klanten zoals Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, WWF, Milieudefensie en Vogelbescherming Nederland. In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten riepen zij de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders. Als we de stikstofcrisis nu goed aanpakken, dan helpt dat ook het klimaat. Hiervoor deden de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur. Lees hier meer.

Benut stikstofcrisis als kans