Marga Jacobs was een volbloed netwerker met succes

Marga Jacobs (1952 – 2020)

Marga Jacobs was jarenlang voorzitter van de Vereniging Leefmilieu en voor mij altijd een krachtig voorbeeld hoe burgers vanuit hun betrokkenheid en passie in staat zijn mensen bij elkaar te brengen te motiveren om samen een vuist te maken tegen misstanden in de samenleving. En niet door alleen een demonstratie te organiseren of een on-line petitie, juist door stapje voor stapje de juiste mensen te benaderen, goede informatie systematisch in kaart te brengen en die informatie middels rapporten, gesprekken en studiedagen zo onder de aandacht te brengen dat er echt iets moest veranderen. 

Dat heeft Marga en de vereniging Leefmilieu waar zij de bezielende voorzitter van was altijd weten te bereiken. Ze gaf om de mensen, hoorde hun klachten en wist keer op keer succes te behalen in het daadwerkelijk en op feiten gebaseerd laten veranderen van de leefomgeving van zo veel Nijmegenaren en Nederlanders. Want anderen hebben dit model graag geadopteerd, maar pas als Marga en haar vereniging erbij gehaald werd leken de bestuurders van grote bedrijven of haperende instanties plots toch in staat verbeteringen of aanpassingen door te voeren in het leefmilieu. Haar vasthoudendheid en creativiteit – naast haar altijd optimistische inslag – speelden daarin uiteraard mee. 

Voor mij was Marga meer dan een gebruiker van onze Stichting. Ze liet ons meerdere malen grotere projecten uitvoeren die ogenschijnlijk niet echt makkelijk waren, maar met haar vragen en sturen wist zij ons altijd weer tot nieuwe oplossingen te brengen. Mijzelf heeft ze ook meerdere malen gevraagd deel te nemen aan studiedagen of colleges te geven op haar werk aan de Hogeschool in Breda. Ze gunde iedereen zijn inbreng en expertise. Een volbloed netwerker en aimabel persoon! 

Ik wens haar man Wil en hun kinderen alsmede haar vrienden en collega’s bij Leefmilieu veel kracht en liefde bij het verwerken van het verlies van zo’n krachtige en zorgzame persoon. Nijmegen is een mooiere stad geworden juist door Marga!

Michael Polman, 22 mei 2020.

Marga Jacobs was een volbloed netwerker met succes